La Fundació

Fundació Pere CorominesLa Fundació Pere Coromines, d’Estudis Filosòfics, Històrics, Literaris i d’Investigació Lingüística (FPC) va ser creada pel lingüista Joan Coromines poc abans de la seva mort i porta, per exprés desig testamentari, el nom del seu pare, l’escriptor, polític i economista Pere Coromines i Montanya (Barcelona, 1870 – Buenos Aires, Argentina, 1939), per a qui el seu fill Joan sentia una especial veneració.

Entre els objectius diversos de la Fundació, constituïda el 17 d’abril de 1997 sota la presidència de Max Cahner, ressalten la preservació, divulgació i continuació de la feina gegantina de Joan Coromines, així com la vetlla i la salvaguarda del seu llegat intel·lectual i moral.

El 28 de setembre de 2006 el president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, va inaugurar la seu de la Fundació Pere Coromines a Sant Pol de Mar, a l’antiga casa d’estiueig dels Coromines, completament rehabilitada, d’aquesta població costanera del Maresme.