Bibliografia bàsica de Joan Coromines

Diccionaris

Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (1954-1957, 4 vols.) [DCELC]

Breve diccionario etimológico de la lengua castellana (1961, 1967 i 1973)

Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (1980-1991, 6 vols.) [DCECH]

Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (1980-2001, 10 vols.) [DECat ]

Onomasticon Cataloniæ (1989-1997, 8 vols.) [OnCat ]

Traduccions

TERENCI. Comèdies (1936-1960, 4 vols.)

KALIDASSA. Vikramórvaçi (1970)

Lingüística

Vocabulario aranés. Tesis doctoral (1931)

El que s’ha de saber de la llengua catalana (1954)

Estudis de toponímia catalana (1965 i 1970, 2 vols.)

Lleures i converses d’un filòleg (1971)

Tópica Hespérica (1972, 2 vols.)

Entre dos llenguatges (1976-1977, 3 vols.)

El parlar de la Vall d’Aran. Gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó (1990)

Edicions

Miscel·lània Fabra (1943)

Pompeu FABRA. Gramàtica catalana (1956)

Juan RUIZ. Libro de Buen Amor (1967)

Pere COROMINES. Obres completes (1972)

Pere COROMINES. Diaris i records (1974-1975, 3 vols.)

Pedro COROMINAS. Obra completa en castellano (1975)

CERVERÍ DE GIRONA. Narrativa (1985), Lírica (1988, 2 vols.)

GUILLEM DE CERVERA. Versos proverbials (1991)

Volums miscel·lanis

Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989 (1990)

Joan Coromines, 90 anys (1995)

Àlbum Joan Coromines (1997)

L’obra de Joan Coromines. Cicle d’estudi i homenatge (1999)

Epistolaris

Pompeu Fabra i Joan Coromines. La correspondència dels anys de l’exili (1998)

Epistolari Joan Coromines-Francesc de B. Moll (2000)

Epistolari Joan Coromines & Josep Pla (2001)

Epistolari Joan Coromines & Joan Fuster (2002)

Epistolari Joan Coromines & Carles Riba (2002)

Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer(2003)

Epistolari Joan Coromines & Joan Sales (2004)

Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta (2005)

Epistolari Pere Coromines & Joan Coromines (2006)

Epistolari Joan Coromines & Manuel Sanchis Guarner (2006)

Epistolario Joan Coromines & Ramón Menéndez Pidal (2006)

Epistolari Joan Coromines & Lluís Nicolau d’Olwer (2008)

Epistolari Joan Coromines & Francesc Cambó. La gènesi de la «Miscel·lània Fabra» (2008)

Epistolari Joan Coromines & Josep M. Batista i Roca, Joan Triadú, Albert Manent i Max Cahner (2009)

Epistolari Joan Coromines & Joseph Gulsoy (2010)