Bibliografia sobre Joan Coromines A-B

A-B

ABRIL ESPAÑOL, Joan (1997): «Joan Coromines literari». El Punt (Girona), n.o 258 (14-I), p. 5.

AINAUD DE LASARTE, Josep M. (1997a): «Al servei de Catalunya». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 11.

— (1997b): «Un català universal». El Punt (Girona), n.o 697 (3-I), p. 5.

— (1997c): «Presència i record de Joan Coromines». Ateneu (Barcelona), p. 15.

— (1981): «La llengua i el redreçament d’un poble». Avui (Barcelona), n.o 1.574 (3-VI), p. 4.

ALARCOS LLORACH, Emilio (1997): «“Esto no es un diccionario, es un hombre”». ABC (Madrid) (4-I), p. 58.

ALCARAZ, Joan (1989): «L’exemple de Joan Coromines». El Punt (Girona), n.o 3.217 (25-VI), p. 5.

ALCOVERRO, Tomás (1978): «París: Solemne investidura de Joan Coromines como doctor “honoris causa” por la Sorbona». La Vanguardia (Barcelona), n.o 34.727 (5-II), p. 5.

ALÓS, E. (1997): «Polémica por las relaciones con el IEC». El Periódico (Barcelona) (4-I), p. 18.

ÁLVAREZ VIVES, Vicente (2007): «A propòsit de catalanismes en Romania cantat: “Els darrers dies” de Joan Coromines». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 291-298.

ÁLVARO, Francesc-Marc (2006): «Coromines o la necessitat de mites». Serra d’Or (Barcelona), n.o 561 (set.), pp. 30-31.

AMAT, Jordi (2006a): «Fèrtil cicle noucentista». El Periódico de Catalunya. Llibres (Barcelona) (29-VI), p. 9.

— (2006b): «Les cartes d’un geni». El Periódico de Catalunya. Exit. Llibres. (Barcelona), n.o 9.953 (26-X), p. 4.

— (2007a): «Els gèrmens d’una obsessió». Serra d’Or (Barcelona), n.o 566 (febr.), pp. 74-75.

— (2007b): «Els gèrmens d’una obsessió». Memoria. Revista de Estudios Biográficos (Barcelona), n.o 3, pp. 166-168.

ANDREU, Pep (1997): «El Coromines periodista». El Punt (Girona/Maresme), n.o 712 (18-I), p. 5.

ANGELATS, Francesc F. (1997): «Herència generosa». El 9 Nou. L’Extra (Granollers) (10-I), p. 4.

ARAMON I SERRA, Ramon (2002): «Carta de Ramon Aramon a Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2002): Epistolari Joan Coromines & Carles Riba. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 213-215. (Textos i Estudis, 5)

ARBÓS GABARRÓ, Santi (2007): «La singularitat dels cognoms aranesos: 25 llinatges d’Aran». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 29-42.

ARENÓS, Paloma (1997): «Antoni Tobella: “L’herència del mestre Joan Coromines és indefugible”». El 9 Nou (Granollers) (3-II).

ARGENTER, Joan A. (1977a): «Joan Coromines, entre el detall i la síntesi (A propòsit d’un llibre recent)». Els Marges (Barcelona), n.o 11 (set.), pp. 91-101.

— (1997b): «Joan Coromines, en el record». Serra d’Or (Barcelona), n.o 447 (març), pp. 20-22.

— (1984): «Joan Coromines o l’honor d’un premi». Serra d’Or (Barcelona), n.o 302 (nov.), pp. 13-14.

— (1989): «Obra monumental y artesana». El País (Barcelona) (6-VI), p. 39.

ARIAS, Jaime (1997): «Una obra inmensa». La Vanguardia (Barcelona), n.o 41.353 (5-I), p. 15.

ARNAU I SEGARRA, Pilar (1998): «L’“Àlbum Joan Coromines”». Balears Cultural (Palma), n.o 87 (6-IX).

— (1999): «“Àlbum Joan Coromines”». Notas (Barcelona), n.o 2, pp. 77-79.

ARTÍS, Avel·lí (2002): «Carta d’Avel·lí Artís i Balaguer a Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2002): Epistolari Joan Coromines & Carles Riba. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 203-204. (Textos i Estudis, 5)

BACARDÍ, Montserrat (2004): «En Sales proposa i en Coromines disposa». Serra d’Or (Barcelona), n.o 538 (oct.), pp. 73-74.

BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (1954-1955): «Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana». Madrid: Gredos, tomos I-II, 995 y 1.081 pp. [También en: Índice Histórico Español, II, n.o 12, (oct.-dic. 1955 [febr. 1956]), p. 317.]

(1955): «Sobre els elements pre-romans del domini català». En: VII Congreso Internacional de Lingüística Románica. Barcelona, 1955. [También en: Índice Histórico Español, IV, n.o 21 (en.-abr. 1958), p. 24.]

— (1956-1957): «Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana». Madrid: Gredos, tomos III-IV, 1.117 y 1.225 pp. [También en: Índice Histórico Español, III, n.o 20 (oct.-dic. 1957), pp. 657-658.]

— (1959-1960): «L’articulació de la C´ en català primitiu, i la seva acció en el procés CE´ > CI´ (Complement a una llei fonètica observada fa poc temps)». Estudis Romànics (Barcelona), n.o VII, pp. 1-9.

— (1965): «Où en sont les études sur la langue catalane». En: Quilis, Antonio (et alii) (eds.) (1968): XI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas. Madrid, vol. I, pp. 45-101.

— (1973): «Coromines i Vigneaux, Joan». En:: Gran Enciclopedia Catalana. Barcelona, vol. 5, fasc. 124. p. 623.

— (1978): «La personalitat i l’obra de Joan Coromines en vuit notes fonamentals». Taula de Canvi (Barcelona), n.o 11 (mayo-ag.), pp. 117-125.

— (1980a): «El diccionario etimológico Coromines, una obra básica: Joan Coromines y la cultura catalana». La Vanguardia (Barcelona), n.o 35.348 (7-ii), p. 14.

— (1980b): «El nou Diccionari de Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 1.190 (2-iii), p. 23.

— (1980c): «El Diccionari etimològic i complementari de Joan Coromines». Serra d’Or (Barcelona), n.o 248 (maig), pp. 32-35.

— (1989a): «Nuevo homenaje a Joan Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 38.606 (6-vi), p. 57.

— (1989b): «Medio siglo de dedicación». La Vanguardia (Barcelona), n.o 38.649 (19-vii), p. 29.

— (1989c): «L’“Onomasticon Cataloniae”, de Joan Coromines». Serra d’Or (Barcelona), n.o 359 (nov.), pp. 35-37.

— (1994): «Homenatge a Joan Coromines». Serra d’Or (Barcelona), n.o 412 (abr.), pp. 46-49.

— (1995): «Joan Coromines, amb les institucions i pel país». En: Acte d’homenatge a Joan Coromines, amb motiu del seu 90è aniversari. Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 11-16.

— (1997a): «Fin de una etapa de la lingüística». La Vanguardia (Barcelona), n.o 41.351 (3-i), p. 32.

— (1997b): «El pas de Joan Coromines per la Lingüística Catalana». En: Ubi Thunnus fremit / Allà on brama la tonyina. L’Olleria (La Vall d’Albaida), n.o 6 (en.-febr.), pp. 2-4.

— (1997c): «La dèria de la llengua». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-i), p. IX.

— (1997d): «Joan Coromines (1905-1997)». Revue de Linguistique Romane (Strasbourg), n.o 61, pp. 300-308. [Necrològica.]

— (1997e): «Ricordo di Joan Coromines (1905-1997)». Revista Italiana di Onomastica (Roma), vol. III (1997), n.o 1. pp. 321-322.

— (2000a): «Joan Coromines, entre el mito y la crítica». Saber/Leer. Revista Crítica de Libros (Madrid), n.o 133 (marzo), pp. 6-7.

— (2000b): «El meu Joan Coromines». Avui (Barcelona), (27-iii), p. 31.

— (2005): «Joan Coromines, lingüista i patriota sense parió». En: 37è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Barcelona: Òmnium Cultural, 2 pp.

— (2007): «Inauguració de la seu de la Fundació Pere Coromines (San Pol de Mar) (28 de setembre de 2006)». Estudis Romànics (Barcelona), n.o XXIX (2007), p. 575.

BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006): Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva naixença. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 171 pp. (Biblioteca Filològica, 57)

BADIA, Lola (1984): «Un home excepcional i irrepetible». Avui (Barcelona), n.o 2.486 (22-V), p. 25.

BAGUÉ, Gerard (2007a): «El diari de muntanya d’un caçador de paraules». El País. Quadern (Barcelona), n.o 1.205 (29-III), p. 2.

— (2007b): «Les cèdules de Coromines tenen vida». El País. Quadern (Barcelona), n.o 1.205 (29-III), p. 2.

BAJALTA, Tomàs de (1997): «Silenci a Pineda». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 2.

BALDINGER, Kurt (1956a): «[Ressenya del DCELC]». Deutsche Literaturzeitung (Berlin), n.o 77, pp. 353-357.

— (1956b): «[Ressenya del DCELC]». Deutsche Literaturzeitung (Berlin), n.o 80, pp. 316-320.

— (1990): «Kritische Würdigung des neuen katalanischen etymologischen Wörterbuches von Joan Coromines». Zeitschrift für Katalanistik (Freiburg/Tübingen), n.o 3, pp. 130-136.

— (1998): «Los dos nuevos diccionarios de Corominas para el español y el catalán (DECH y DCAT). Reflexiones críticas». En: Estudios de lingüística y filología españolas. Homenaje a Germán Colón. Madrid: Gredos, pp. 85-113.

BALLESTER, Xaverio (2007): «Moix y otros étimos Hespéricos». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 299-316.

BAÑOS, Jordi Joan (2003): «Solà desmitifica a Coromines y le recrimina su visceralidad». La Vanguardia (Barcelona), n.o 43.750 (19-VIII), p. 26.

BARCELÓ, Carme (1990-1991): «Joan Coromines, i Joan Mascaró Passarius, “Toponimia antiga de les Illes Balears (Onomasticon Catalaniae, I)”». Llengua & Literatura (Barcelona), n.o 4, pp. 481-483.

— (1991): «[Ressenya del primer volum de l’OnCat (1989)]». Llengua & Literatura (Barcelona), n.o 4 (1990-1991), pp. 481-483.

— (1999): «El mozárabe en la obra de Joan Coromines». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 119-132.

BARKAN, Pierre (1965): «“Breve diccionario etimológico de la lengua castellana”». Bulletin des Bibliothèques de France (Villeurbanne), n.o 5 (maig).

BARNILS, Ramon (1992): «Coromines, l’heroi necessari». El Temps (València), n.o 405 (23-III), p. 15.

— (1995): «Ara Coromines, després Pujol». El Temps (València), n.o 563 (3-IV), p. 93.

BARNIOL, Florenci (1997): «Joan Coromines a les nostres terrers». El Temperi (Santa Eulàlia de Puig-oriol i Lluçà), n.o 6 (primavera), pp. 8-9.

BARRERA, Heribert (1995): «Els noranta anys de Joan Coromines». Ateneu (Barcelona), n.o 14 (març), p. 3.

— (1997): «Adéu a Joan Coromines». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 9.

BATLLORI, Montse; PUJOL, Isabel; SÁNCHEZ, Carlos (1996): «The Syntactic Information in the “Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico” by J. Corominas and J. A. Pascual as Expressed in the Database “Syntax.dbf”». Catalan Working Papers in Linguistics (Bellaterra), 5/2, pp. 153-167.

BLANCO, M. Teresa (1995): «Solà recorda l’estudi toponímic que Coromines va fer d’Andorra». Diari d’Andorra (Andorra la Vella) (11-V), p. 24.

BLECUA, Alberto (1999): «Joan Coromines, editor del “Libro de buen amor”». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 133-143.

BLECUA, J. M.; CLAVERÍA, G.; PRAT, M; SÁNCHEZ, C.; TORRUELLA, J.; BATLLORI, M.; PUJOL, I.; MORALA, J. R.; EGIDO, C.; LE MEN, J. (1998): «El proyecto de informatización del DCECH: aplicaciones y resultados». En: Actas del IV Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Logroño: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, pp. 33-42.

BLECUA, José Manuel; CLAVERÍA, Gloria (1999): «La lexicografía castellana, antes y después de Coromines». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 29-43.

BOHIGAS, Pere (1957): «Una etapa en la filología española». Arbor. Revista General de Investigación y Cultura (Madrid), n.o XXXVI, pp. 250-253. [Ressenya del DCELC.]

— (2005): «Carta de Pere Bohigas a Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2005): Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 314-315. (Textos i Estudis, 8)

BONADA, Lluís (1988): «Les confessions de Joan Coromines». El Temps (València), n.o 192 (22-II), pp. 57-60.

— (1989): «A Joan Coromines li agrada el cafè». El Temps (València), n.o 277 (9-15-X), pp. 77-79.

— (1992): «Un Déu amb xiruques: Joan Coromines acaba el “Diccionari etimològic”». El Temps (València), n.o 404 (16-III), pp. 54-57.

— (1994): «El Diccionari més viu». El Temps (València), n.o 504 (14-II), p. 73.

— (1995a): «Un grandíssim escriptor». Avui. Cultura i Espectacles (Barcelona), n.o 6.252 (19-III), p. B 4.

— (1995b): «Coromines, interactiu». El Temps (València), n.o 562 (27-III), pp. 74-77.

— (1995c): «Coromines torna a Proust». El Temps (València), n.o 595 (13-XI), pp. 73-76.

— (1997a): «[Joan Ferrer:] “Era auster, però gens avorrit”». El Temps (València), n.o 657 (20-I), pp. 75-77.

— (1997b): «El desprecio del IEC a Coromines». El País. Cataluña (Barcelona), n.o 7.177 (3-I), p. 2.

— (1997c): «Molt més que una obra etimològica». El Temps (València), n.o 656 (13-I), pp. 24-26.

— (1997d): «Catalunya madrastra». El País. Quadern (Barcelona), n.o 728 (20-I), pp. 1-3.

— (1999a): «Fabra va quedar astorat amb el IEC». El Temps (València), n.o 766 (22-II), pp. 56-58.

— (1999b): «La llengua exiliada». El País. Quadern (Barcelona), n.o 821 (4-II), pp. 1-3.

— (1999C): «Les idees literàries en l’obra de Joan Coromines». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 45-52.

— (2000): «Els dos lingüistes que feien nosa». El Temps (València), n.o 829 (2-8-V), pp. 61-63.

— (2002): «El diccionari Coromines creix fins al volum X amb l’índex i un suplement». El Temps (València), n.o 927 (19-25-III), p. 98.

— (2004): «Contra la pedanteria idiomàtica». El Temps (València), n.o 1.047 (6-12-VII), pp. 80-81.

— (2006a): «Bufetada a Joan Coromines». El Temps (València), n.o 1.127 (17-I), pp. 80-81.

— (2006b): «La reconstrucció del País Valencià, des de Chicago i Palma». El Temps (València), n.o 1.174 (12-XII), p. 76.

BONET, Sebastià (2000): «Ferrer i Costa, Josep/Pujadas i Marquès, Joan (ed.) (1995): “Joan Coromines, 90 anys”. Ferrer i Costa, Josep/Pujadas i Marquès, Joan (ed.) (1997): “Àlbum de Joan Coromines”». Estudis Romànics (Barcelona), vol. XXII, pp. 260-266.

BORBONET I MACIÀ, Anna (1995): «L’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines». Muntanya (Barcelona), n.o 798 (IV), pp. 47-49.

BOSCH, Alfred (2005): «De tu a tu». Avui (Barcelona), n.o 10.155 (27-XII), p. 2.

BRUGUERA, Jordi (1985a): Història del lèxic català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, pp. 48-53.

— (1985b): «Les Homilies d’Organyà i els seus possibles occitanismes». En: Actes du XVIIème Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Aix-en-Provence, 29 août-3 septembre 1983). Vol. n.º 3. Publications Université de Provence, Jeanne Laffitte, Difuusion Marseille, pp. 253-261.

— (1985c): «La llengua del Libre jutge». En: Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit. Vol. 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 103-105. (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 10)

— (1991): Llibre dels fets del rei En Jaume. Vol. I: Estudi filològic i lingüístic i vocabulari integral; vol. II: Text i glossari. Barcelona: Barcino, pp. 17, 45, 46, 51, 53-55, 63, 67-77, 102. (Els Nostres Clàssics, B, 10, 11)

— (1996): Diccionari etimològic. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, p. 17. [2.a reimpressió, 2002]

— (1997): «La pasión por la lengua». El País (Barcelona), n.o 7.177 (3-I), p. 24.

— (1999): El vocabulari del Llibre dels fets del rei En Jaume. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 29, 36, 44, 55, 135-137, 150, 151, 153-157, 160, 165, 166, 168, 169, 173, 174, 176, 177, 195-197. (Biblioteca Sanchis Guarner, 50)

— (2001a): «Solà, Joan (ed.) (1999): “L’obra de Joan Coromines”». Estudis Romànics (Barcelona), vol. XXIII, pp. 336-338.

— (2001b): «Sufixos fòssils del català». En: Miscel·lània Giuseppe Tavani. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 334, 335, 351, 365, 368. (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 42)

— (2002a): «La interferència lèxica en la constitució del lèxic català. Visió diacrònica de la interferència lèxica en el català: aspecte positiu o negatiu». En: CANO, M. Antònia; MARTINES, Josep; MARTINES, Vicent; PONSODA, Joan (eds.) (2001): Les claus del canvi lingüístic. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Ajuntament de la Nucia/Caja de Ahorros del Mediterráneo, p. 256. (Symposia Philologica, 5)

— (2002b): «La «roca» mallorquina de Jaume I». Randa (Barcelona), n.o 49, pp. 5-8.

— (2002c): «La llengua de la Bíblia catalana medieval». En: Miscel·lània Joan Veny. Vol. 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 207. (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 45)

— (2004): «Constatacions lingüístiques enutjoses». En: COLÓN, Germà; MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs; PEREA, Maria Pilar (eds.) (2001): La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner. Castelló de la Plana, p. 118.

— (2007): «Peculiaritats lingüístiques de la Bíblia medieval». En: Miscel·lània Joseph Gulsoy. Vol. 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 22-26, 29, 30. (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 54)

BUCHI, Éva (2005): «Joan Coromines et l’étymologie lexicale romane: l’exemple roumain». En: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 43-80

BUENAFUENTES, Cristina [en premsa]: «Las formaciones compuestas en el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de J. Corominas y J. A. Pascual». En: Estudio del léxico y bases de datos. Bellaterra: UAB, Servei de Publicacions. (Cuadernos de Filología, 7)

BUENAFUENTES, Cristina; PUJOL, Isabel [en premsa]: «La información morfológica en el DCECH: la formación de palabras con a- inicial no etimológica en la historia del español». En: Actas del VI Congreso de Lingüística General (Universidad de Santiago de Compostela, 3-7 de mayo de 2004).