Bibliografia sobre Joan Coromines C-D

C-D

CABRUJA I GARRIGA, Lluís (2007): «Mostra de mots referits a Sant Pol de Mar (Maresme) que recull el Diccionari Coromines». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 43-48.

CAHNER, Max (1976): «Notes bibliogràfiques sobre l’obra de Joan Coromines». En: COROMINES, Joan (1976-1977): Entre dos llenguatges. Vol. I. Barcelona: Curial, pp. V-XXIII.

— (1985): «Les tres grans empreses del filòleg». Avui (Barcelona), n.o 2.744 (21-III), p. 21.

— (1994): «Premi o ofensa». Avui (Barcelona), n.o 5.985 (23-VI), p. 15.

— (1995): «Com vaig esdevenir editor de Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep.; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1995), pp. 55-57.

— (1997a): «Els grans estudis de Joan Coromines sobre la llengua catalana. Notes per a un homenatge». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 114 (gen.), pp. 3-6.

— (1997b): «Un gran científic i un gran patriota». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 3.

— (1997c): «Lo mejor de este siglo». La Vanguardia. Revista (Barcelona), n.o 41.352 (4-I), p. 4.

— (1998): «Presentació». En: FERRER I COSTA, Joan; FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1998): Pompeu Fabra i Joan Coromines. La correspondència dels anys del’exili. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 5-7. (Textos i Estudis, 1)

— (2002): «El diccionari Coromines». El Punt (Girona), n.o 7.743 (13-VI), p. 14.

— (2005): «Joan Coromines, cent anys». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 203 (febr.), pp. 3-7.

— (2006a): «El compromís de Joan Coromines amb el país». En: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 161-172.

— (2006b): «Joan Coromines, cent anys». En: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 143-146.

— (2006c): «Els problemes tècnics i la metodologia historicolingüística dels diccionaris». En: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 146-149.

— (2006d): «Pròleg». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2006): Epistolari Pere Coromines & Joan Coromines. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 5-7. (Textos i Estudis, 9)

— (2006e): «Pròleg». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2006): Epistolario Joan Coromines & Ramón Menéndez Pidal. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 5-7. (Textos i Estudis, 11)

— (2007a): «El compromís de Joan Coromines amb el país». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 317-326.

— (2007b) [en premsa]: «El compromís de Joan Coromines amb el país». En: Jornada d’homenatge a Joan Coromines (1905-2005). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

CALZADO, Melquiades (1984): «Joan Coromines y el Valle de Arán». La Vanguardia (Barcelona), n.o 36.792 (31-V), p. 5.

CAMPRODON, Jaume (1997): «Memòria agraïda». Catalunya Cristiana (Barcelona), n.o 904 (16-I), p. 12.

CAPMANY, Maria Aurèlia (1991): «Vist per Maria Aurèlia Capmany». El Temps (València), n.o 382 (14-X), p. 19.

CARBALLO PICAZO, Alfredo (1956): «Una gran empresa de lexicografía hispánica». Cuadernos Hispano-Americanos (Madrid), n.o XXVIII, pp. 190-193. [Ressenya dels dos primers volums del DCELC.]

CARBONELL, Jordi (1997): «Coromines, el de Prats de Molló». Avui (Barcelona), n.o 6.903 (5-I), p. 48.

CARRASCO, Gil (1997): «Pasión por la lengua». El Periódico (Barcelona) (5-I).

CARRERA, Aitor (2006): «L’aportació de Joan Coromines a l’occità de la Vall d’Aran». En: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 81-105.

— (2007): «Un pregasconisme corominià. La diftongació de Ĕ davant de -LL- en occità de l’alta conca de la Garona». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 49-66.

CARRERES I PERA, Joan (1988): «Joan Coromines i Vigneaux: Lingüista». En La nostra gent. Vol. 4. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés, pp. 316-318.

— (1997): «Joan Coromines en el record». El Nou Santpolenc (Sant Pol de Mar), n.o 18 (febr.), pp. 3-4.

CASACUBERTA, Josep Maria de (2005): «Paraules prèvies de Josep Maria de Casacuberta a la dissertació “El català, llengua de la Ribagorça”, de Joan Coromines (14 de febrer de 1967)». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2005): Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 343-346. (Textos i Estudis, 8)

CASALS PUIGCORBÉ, Josep (1997): «En record de Joan Coromines». El Punt (Girona/Maresme), n.o 705 (11-I), p. 4.

CASAMARTINA, Josep (2005): «Interaccions». El País. Quadern (Barcelona), n.o 1.139 (10-XI), p. 6.

CASANOVA, Emili (1990): «El “Onomasticon Cataloniae” de Joan Coromines». En: Joan Coromines Premio Nacional de las Letras Españolas 1989, pp. 71-107.

— (1997): «L’aportació de Joan Coromines a la Gramàtica Històrica Catalana». Escola Catalana (Barcelona), n.o 341 (juny), pp. 13-18.

— (1998): «Joan Coromines i el lèxic català: aspectes històric i geogràfic». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló), vol. LXXIV, n.o 4 (oct.-des.), pp. 567-628.

— (2000): «Coromines, Joan (1989-1997): “Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persones de totes les terres de llengua catalana”». Estudis Romànics (Barcelona), vol. XXII, pp. 249-260.

— (2002): «Les monografies toponímiques de Joan Coromines i l’“Onomasticon Cataloniae”: el cas de la Vall d’Albaida». En: Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes, València-2001. València: Universitat de València/Denes, pp. 219-277.

— (2000): «Els llinatges catalans en l’“Onomasticon” de Joan Coromines». Braçal (Sagunt), n.os 21-22, vol. I, pp. 157-184.

— (2003): «L’“Onomasticon Cataloniae” de Joan Coromines». En: Aportacions a l’onomàstica catalana, Actes del XXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, 1999. Institut d’Estudis Ilerdencs/Universitat de Lleida, pp. 97-135. [Reedició: BISO, n.o 92, (març 2003), pp. 97-135.]

— (2007a): «El valor dialectal del DECat de Joan Coromines: El Corpus valencià». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 327-356.

— (2007b) [en premsa]: «La presenza della toponimia romanza nell’Onomasticon Cataloniae di Joan Coromines». En: Actes del XXII Congreso Internazonale di Science Onomastiche – ICOS, 2005. Pisa: Universitat de Pisa, 12 pp.

— (2007c) [en premsa]: «L’“Onomasticon Cataloniae” i el País Valencià». En: XXXII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Algemesí, 2005), 22 pp.

— (2007d) [en premsa]: «Discrepàncies etimològiques catalanes entre el DCECH i el DECat de Joan Coromines». BSCC, 30 pp.

CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007): Studia in honorem Joan Coromines. Lleida: Pagès Editors.

CASTELLET, Manuel (1997): «Una hora amb Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 6.903 (5-I), p. 49.

CASTELLS, Ada (2001): «El festeig epistolar entre Coromines i Pla». Avui (Barcelona), n.o 8.529 (1-VII), p. 51.

— (2002): «Punt final a una feinada». Avui (Barcelona), n.o 8.864 (4-VI), p. 39.

CATALÀ, Pep (1995): «Coromines s’ocupa de les paraules com si es tractés de persones vives». Poble Andorrà (Andorra la Vella) (11-V), p. 21.

CLAVERÍA NADAL, Gloria (1993): «La información lexicográfica en el “Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (DCECH)” de J. Corominas y J. A. Pascual». En: HILTY, G. (ed.) (1993): Actes du XXe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes. Tome IV. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag, pp. 591-604.

— (1999): «La documentación en el diccionario etimológico». En: BLECUA, J. M.; CLAVERÍA, G.; SÁNCHEZ, C; TORRUELLA, J. (eds.) (1999): Filología e Informática. Nuevas tecnologías en los estudios filológicos. Lleida: Pagès Editors-UAB, pp. 259-280.

— (2007a): «El Diccionario etimológico de J. Coromines y el Diccionario histórico». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 67-78.

— (2007b) [en premsa]: «Joan Coromines (1905-2005) i la filologia espanyola: el “Diccionario crítico etimológico”». En: Jornada d’homenatge a Joan Coromines (1905-2005). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

CLAVERÍA NADAL, Gloria; MORALES RUIZ, Carmen (1999-2000): «El DCECH y los diccionarios de la Academia». Revista de Lexicografía (A Coruña), VI, pp. 37-55.

CLAVERÍA NADAL, Gloria; PRAT, Marta; TORRUELLA, Joan (2004): «La etimología y los diccionarios etimológicos». En: BATTANER, P.; DeCesaris, J. (eds.) (2004): De Lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona: UPF, pp. 323-336.

CLAVERÍA NADAL, Gloria; SÁNCHEZ LANCIS, Carlos; TORRUELLA, Joan (1997): «La conversión del DCECH a un sistema hipertextual». La Corónica (New York), 26, 1, pp. 25-44.

CLAVERÍA NADAL, Gloria; TORRUELLA I CASAÑAS, Joan (2005): «Base de datos para un corpus de documentaciones léxicas». En: PUSCH, Claus D.; KABATEK, Joannes; REIBLE, Wolfgang (eds.) (2005): Romanistische Korpuslinguistik II/Romance Corpus Linguistics II. Tübingen: Gunter Narr, pp. 215-228.

CLAVERÍA, Gloria; SÁNCHEZ, Carlos; TORRUELLA, Joan (1996): «Sobre la informatización del DCECH». En: ALONSO GONZÁLEZ, A.; CASTRO RAMOS, L.; GUTIÉRREZ RODILLA, B.; PASCUAL RODRÍGUEZ, J. A. (eds.) (1996): Actas del III Congreso Internacional de Historia de la lengua española. Vol. II. Madrid: Asociación de Historia de la Lengua Española-Arco Libros-Fundación Duques de Soria, pp. 1.631-1.643.

COCCO, Vincenzo (1957): «J. Corominas. Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana». Revista Portuguesa de Filología (Coimbra), n.o 8, pp. 358-368.

CODINA, Francesc (1997): «Coromines: ciència i passió». El 9 Nou. L’Extra (Granollers) (10-I), p. 5.

COLOMINA I CASTANYER, Jordi (1991): «Joaquim Martí i Gadea com a lexicògraf i com a dialectòleg». Caplletra (Barcelona), n.o 11 (tardor), pp. 147-165.

COLÓN DOMÈNECH, Germà (1962): «El “Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana” de Corominas. Notas de lexicografía y etimología hispánicas». Zeitschrift für romanische Philologie (Tübingen), n.o 78, pp. 59-96. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2002): Para la historia del léxico español. Vol. I. Madrid: Arco/Libros, pp. 70-111.]

— (1974): «Latin salivatum > espagnol salvado ‘son du blé’ et une explication de Nebrija». Revue de Linguistique Romane (Strasbourg), n.o 38, pp. 95-105. [Reedició ampliada: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1989): El español y el catalán, juntos y en contraste. Barcelona: Ariel, pp. 101-114.]

— (1977): «Español testaferro ¿lusismo o italianismo?». En: Homenaje a Vicente García de Diego. Vol. II. Madrid: Vd. de C. Bermejo [= Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, n.o 3], pp. 23-41. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2002): Para la historia del léxico español. Vol. I. Madrid: Arco/Libros, pp. 354-372.]

— (1979a): «L’anedó de la Crònica de Ramon Muntaner». En: SUÁREZ BLANCO, Germán et al. (eds.) (1979): Homenaje a Samuel Gili Gaya (in memoriam). Barcelona: Biblograf, pp. 63-80. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1978): La llengua catalana en els seus textos. Vol. I. Barcelona: Curial, pp. 153-165.]

— (1979b): «Les perspectives d’un hàpax: els murtats de Muntaner». En: Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setanta aniversari. Vol. I. Barcelona: Curial, pp. 151-159. (Estudis Universitaris Catalans, 23) [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1987): Problemes de la llengua a València i als seus voltants. València: Universitat de València, pp. 25-36.]

— (1981): «Elogio y glosa del “Diccionario etimológico hispánico”». Revue de Linguistique Romane (Strasbourg), n.o 45, pp. 131-145. [Ressenya dels dos primers volums del DCECH.] [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2002): Para la historia del léxico español. Vol. I. Madrid: Arco/Libros, pp. 55-69.]

— (1985): «“La balada de la garsa i l’esmerla” de Corella». En: Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit. Vol. III. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 157-178. (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 16) [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1987): Problemes de la llengua a València i als seus voltants. València: Universitat de València, pp. 85-102.]

— (1986a): «Els murtats, encara». Caplletra (Barcelona), n.o 1, pp. 15-19. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1987): Problemes de la llengua a València i als seus voltants. València: Universitat de València, pp. 37-42.]

— (1986b): «Filologia, etimologia i fantasia: *atovar en el “Curial e Güelfa”». En: BADIA, Lola; MASSOT I MUNTANER, Josep (eds.) (1986): Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras. Vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 327-343. (Biblioteca Abat Oliba, 44) [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1987): Problemes de la llengua a València i als seus voltants. València: Universitat de València, pp. 61-74.]

— (1986c): «Precisiones y complementos sobre el español hincha ‘encono’, portugués incha y catalán inxa». En: Studia in honorem prof. M. de Riquer. Vol. I. Barcelona: Quaderns Crema, 1986, pp. 435-450. [Reedició ampliada: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1989): El español y el catalán, juntos y en contraste. Barcelona: Ariel, pp. 159-175.]

— (1988): «El arabismo azarbe/assarp en el Bajo Segura». En: CORNAGLIOTTI, Anna et al. (eds.) (1988): Miscellanea di studi romanzi offerta a Giuliano Gasca Queirazza per il suo 65 compleanno. Torino: Edizione dell’Orso, pp. 145-158. [Reedició ampliada: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1989): El español y el catalán, juntos y en contraste. Barcelona: Ariel, pp. 177-190.]

— (1989): «Notas dialectales acerca del enemigo o padrastro del dedo». En: Homenaje a Alonso Zamora Vicente. Vol. II. Madrid: Castalia, pp. 69-79. [Reedició ampliada: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1989): El español y el catalán, juntos y en contraste. Barcelona: Ariel, pp. 283-296.]

— (1990): «Lexicografía contaminada: a propósito de martín pescador y martinete». Revue de Linguistique Romane (Strasbourg), n.o 54, pp. 361-376. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2002): Para la historia del léxico español. Vol. I. Madrid: Arco/Libros, pp. 213-230.]

— (1991): «És volcà un lusisme internacional?». Revue de Linguistique Romane (Strasbourg), n.o 55, pp. 319-337. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1997): Estudis de filologia catalana i romànica. València: Institut Universitari de Filologia Valenciana, pp. 237-257.] [Traducció espanyola: «¿Es volcán un lusismo internacional?». En: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2002): Para la historia del léxico español. Vol. II. Madrid: Arco/Libros, pp. 436-453.]

— (1992a): «Lexicografia valenciana i forastera: el “Thesaurus puerilis” d’Onofre Pou (1575)». En: Miscel·lània Sanchis Guarner. Vol. III. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 299-312. [En col·laboración amb Amadeu-J. Soberanas.]

— (1992b): «Nebrija y los sustantivos románicos de doble imperativo». En: ALVAR, Manuel (coord.) (1992): Estudios Nebrisenses. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana, pp. 117-145. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2002): Para la historia del léxico español. Vol. II. Madrid: Arco/Libros, pp. 468-494.]

— (1992c): «Voces Internacionales en dos direcciones». En: ARIZA, Manuel; CANO, Rafael; MENDOZA, José M.; NARBONA, Antonio (eds.) (1992): Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Vol. I. Madrid: Pabellón de España, pp. 43-71. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2002): Para la historia del léxico español. Vol. I. Madrid: Arco/Libros, pp. 179-212.]

— (1993a): «Tutejar i tuejar ‘parlar de tu’». Estudis Romànics (Barcelona), n.o XXV, pp. 189-196. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2003): De Ramon Llull al Diccionari de Fabra. Barcelona: Fundació Germà Colón/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 349-355.]

— (1993b): «Visió romàntica sobre alguns “mossarabismes” del català». En: ALEMANY, Rafael; FERRANDO, Antoni; MESEGUER, Lluís B. (eds.) (1993): Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant – Elx, 9-14 de setembre de 1991). Vol. II. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 253-299. (Biblioteca Abat Oliba, 125) [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1997): Estudis de filologia catalana i romànica. València: Institut Universitari de Filologia Valenciana, pp. 349-386.]

— (1993-1994): «Dos arabismes interromànics». Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes (Alacant), n.os 10-11 (Homenaje/Homenatge a María Jesús Rubiera Mata), pp. 307-311. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1997): Estudis de filologia catalana i romànica. València: Institut Universitari de Filologia Valenciana, pp. 167-171.]

— (1994a): «Fonètica històrica versus història lèxica. El cas de saloma > keέleusma ‘cant dels mariners’». Anuario de Estudios Medievales (Barcelona), n.o 24, pp. 625-643. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1997): Estudis de filologia catalana i romànica. València: Institut Universitari de Filologia Valenciana, pp. 201-218.]

— (1994b): «Las lechugas y la etimología de amainar». Revista de Filologia Española (Madrid), n.o 74, pp. 291-296. [Traducció catalana: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1997): «Les lletugues i l’etimologia d’amainar». Estudis de filologia catalana i romànica. València: Institut Universitari de Filologia Valenciana, pp. 269-275.]

— (1994c): «Sobre los estudios de etimología española». En: Actas del congreso de la lengua española. Madrid: Instituto Cervantes, pp. 597-610.

— (1995): «Documentación filológica y coherencia lingüística: jamón frente a pernil». En: BUESA, Tomás; MARTÍN ZORRAQUINO, M. Antonia (eds.) (1995): Homenaje a Félix Monge. Estudios de lingüística hispánica. Madrid: Gredos, pp. 121-134. [Reedició ampliada: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1989): El español y el catalán, juntos y en contraste. Barcelona: Ariel, pp. 135-157.]

— (1996a): «El fantasmagórico amainar de Guillem de Berguedà». Revista de Filología Española (Madrid), n.o 76, pp. 155-160. [Traducció catalana: COLÓN DOMÈNECH, Germà (1997): «El fantasmagòric amainar de Guillem de Berguedà». Estudis de filologia catalana i romànica. València: Institut Universitari de Filologia Valenciana, pp. 277-283.]

— (1996b): «Un arabisme interhispànic: alcasser/alcacer». Caplletra (Barcelona), n.o 20, pp. 175-182. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2003): De Ramon Llull al Diccionari de Fabra. Barcelona: Fundació Germà Colón/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 285-292.]

— (1997a): «Rocinante no es pariente de rozagante». Revista de Filología Española (Madrid), n.o 77, pp. 5-31. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2002): Para la historia del léxico español. Vol. I. Madrid: Arco/Libros, pp. 373-401.]

— (1997b): «Vellós en un passatge de l’Espill de Jaume Roig». En: Homenatge a Arthur Terry. Vol. I. Barcelona: Abadia de Montserrat, pp. 51-64. (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 35, 38, 39, 40) [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2003): De Ramon Llull al Diccionari de Fabra. Barcelona: Fundació Germà Colón/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 139-148.]

— (1997c): «El Diccionari etimològic de l’Enciclopèdia: entre la disciplina i la ciència». Serra d’Or (Barcelona), n.o 449 (maig), pp. 71-72.

— (1997d): «Una altra volta “manvés” a la “Questa” de Rexach i a l’obra d’Andreu Febrer». Llengua & Literatura (Barcelona), n.o 8, pp. 357-368.

— (1998a): «El mot boixart, antigalla jurídica i eclesiàstica». Estudis històrics i documents dels arxius de protocols. Barcelona: Col·legi de Notaris de Catalunya, pp. 77-86. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2003): De Ramon Llull al Diccionari de Fabra. Barcelona: Fundació Germà Colón/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 331-338.]

— (1998b): «Filología y sífilis. Sobre el mal de simiente o mal de sement». Revista de Filología Española (Madrid), n.o LXXVIII, pp. 275-308. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2002): Para la historia del léxico español. Vol. II. Madrid: Arco/Libros, pp. 501-530.]

— (2000): «Antífonas/ Tafanario ‘trasero’». En: CARBONERO CANO, Pedro; CASADO VELARDE, Manuel; GÓMEZ MANZANO, Pilar (coords.) (2000): Lengua y discurso, Estudios dedicados al Profesor Vidal Lamíquiz. Madrid: Arco/Libros, pp. 197-209. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2002): Para la historia del léxico español. Vol. II. Madrid: Arco/Libros, pp. 454-467.]

— (2001): «Traduir y traducció en catalán, con una mirada a los romances vecinos». En: MARTÍNEZ ROMERO, Tomás; RECIO, Roxana (eds.) (2001): Essays on Medieval Translation in the Iberian Peninsula. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I/Creighton University, pp. 153-172. [Traducció catalana: «Traduir i traducció en català, amb una ullada a les llengües romàniques veïnes». En: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2003): De Ramon Llull al Diccionari de Fabra. Barcelona: Fundació Germà Colón/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 229-242.]

— (2003a): «Borrego, aragonesismo valenciano». En: Lexicografía y lexicología en Europa y América. Homenaje a Günther Haensch en su 80 aniversario. Madrid: Gredos, pp. 199-207.

— (2003b): «El terme arquitectònic claraboia». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, n.o LXXIX, pp. 13-20.

— (2003c): «Estudio y descripción etimológica del léxico de las palabras románicas: catalán». En: ERNST, Gerhard et al. (eds.) (2003): Romanische Sprachgeschichte Histoire linguistique de la Romania. Vol. I. Berlin/New York: Walter de Gruyter, pp. 369-375.

— (2003d): «Francesc de B. Moll i l’etimologia». En: PEREA, Maria Pilar (ed.) (2003): Francesc de B. Moll a l’inici del segle XXI. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, pp. 23-29. [Reedició: COLÓN DOMÈNECH, Germà (2003): De Ramon Llull al Diccionari de Fabra. Barcelona: Fundació Germà Colón/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 383-389.]

— (2004): «Flamenc, flamenco, flamant, fiamingo ‘Phoenicopterus ruber’». Revue de Linguistique Romane (Strasbourg), n.o 69, pp. 321-334.

— (2005): «El Französisches Etymologisches Wörterbuch de Walther von Wartburg. A propòsit de la publicació dels índex generals». Estudis Romànics (Barcelona), n.o XXVII, pp. 267-276.

— (2006a): «El lèxic català en el diccionari (DECat) de Joan Coromines». En: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 11-22.

— (2006b): «Mazmarrillo en Nebrija». En: Filología y lingüística. Estudios ofrecidos a Antonio Quilis. Vol. II. Madrid, pp. 1.231-1.234.

— (2007): «Coromines i l’estudi del català». Zeitschrift für Katalanistik (Freiburg/Tübingen), n.o 20, pp. 21-34.

— (2007a) [en premsa]: «El brivó i el pare d’òrfens». En: Homenatge a J. Gulsoy. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes)

— (2007b) [en premsa]: «El verbo amainar en las lenguas hispánicas del siglo XV». En: Homenaje a Ramón Santiago (Universidad Complutense).

— (2007c) [en premsa]: «Joan Coromines i les llengües romàniques». En: Jornada d’homenatge a Joan Coromines (1905-2005). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

COLÓN, Germà; SOBERANAS, Amadeu J. (1986): Panorama de la lexicografia catalana. De les glosses medievals a Pompeu Fabra. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. (Biblioteca Universitària, 7) [2.a ed., actualitzada, 1991]

COMADIRA, Narcís (1997): «La galaxia de las palabras». El País (Barcelona), n.o 7.177 (3-I), p. 23.

— (1999): «Lletraferits». El País. Quadern (Barcelona) (4-III).

— (2005): «Ara cada vespre». El País. Quadern (Barcelona), n.o 1.109 (17-III), p. 4.

CÒNSUL, Isidor (1989): «Un duel d’alt nivell: Coromines i Riquer». Avui. Diumenge (Barcelona), n.o 162 (4-VI), p. 15.

— (1995): «Els 90 anys de Joan Coromines». Crònica d’Ensenyament (Barcelona), n.o 75 (abr.), p. 4.

CORBERA I POU, Jaume (1995): «L’alguerès al “Diccionari etimològic i complementari” de Joan Coromines». En: Miscel·lània Germà Colón. Vol. 3. Barcelona: Abadia de Montserrat, pp. 247-253.

CORNUDELLA OLIVART, Joan (1997): «Joan Lluís i el “Diccionari etimològic” de Joan Coromines». En: Josep Lluís, pallarès il·lustre. Barcelona, pp. 35-49.

COROMINA, Eusebi (1997): «Coixí de seguretats». El 9 Nou. L’Extra (Granollers) (10-I), p. 7.

CORRIENTE, Federico (1999): «Las etimologías árabes en la obra de Joan Coromines». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 67-87.

CORTACANS, Oriol (1997a): «Joan Coromines, més enllà de la llengua». El Temps (València), n.o 656 (13-I), p. 9.

— (1997b): «El filòleg que hauria guanyat la guerra». El Temps (València), n.o 657 (20-I), pp. 68-70.

CORTADELLAS, Xavier (1995): «El nostre Joan Coromines». El Punt (Girona), n.o 5.128 (26-III), p. 7.

CRESPO, Martí (2005): «Homenatge digital a Coromines». Presència (Girona) (16-22-XII), p. 34.

CUNÍ, Josep (1997): «La gente». La Vanguardia (Barcelona), n.o 41.358 (10-I), p. 15.

CUYÀS, Manuel (1995): «Coromines». El Punt (Girona), n.o 5.125 (23-III), p. 36

— (1997a): «El senyor de les xiruques». El Punt (Girona), n.o 697 (3-I), p. 5.

— (1997b): «Joan Coromines o l’obsessió pel pare i pel paisatge i els homes del Maresme». El Punt (Girona), n.o 697 (3-I), p. 4.

— (2005): «El singlot de la terra». El Punt (Girona), n.o 8.973 (4-XI), p. 51.

D. B., J. M. (1972): «Joan Corominas: “Tópica hespérica”». La Estafeta Literaria (Madrid), n.o 495 (5-VII), p. 1.001.

DELTELL, Bernat (2005): «Un savi de llegenda». Avui (Barcelona), n.o 10.120 (21-XI), pp. 36-37.

DÍEZ DE REVENGA TORRES, Pilar (2007): «Léxico patrimonial y préstamos en la lengua científica del siglo XIX». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 79-92.

DINI, Pietro U. (2007a): «Sobre l’element bàltic en el diccionari (DECat) de Joan Coromines: idees per a una investigació». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 93-110.

— (2007b): «En marge a les correspondències sorotàptic ≈ bàltic segons Joan Coromines: ploms d’Arles <axonias>, cat. barana». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 357-364.

DITO TUBAU, Pau (2003): «Xiruques: el geni de la llengua». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 9.254 (3-VII), p. 14.

— (2006a): «Amistats duradores». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 10.260 (12-IV), p. 7.

— (2006b): «Primavera a Chicago». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 10.260 (12-IV), p. 6.

DOLÇ, Miquel (1972): «Ocios filógicos de Joan Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 33.061 (21-IX), p. 52.

— (1973): «Joan Coromines: llamada a la colaboración». La Vanguardia (Barcelona), n.o 33.262 (17-V), p. 56.

— (1978): «Viaje de Joan Coromines entre dos lenguajes». La Vanguardia (Barcelona), n.o 34.975 (23-XI), p. 49.

— (1984): «Obra y vida de Joan Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 36.869 (16-VIII), p. 20.

— (1987): «El monumento lingüístico de Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 38.076 (17-XII), p. 51.

— (1989): «Saber y trabajo en Joan Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 38.519 (10-III), p. 48.

DOMINGUEZ BERRUETA, Juan (1955): «Adefesio». La Vanguardia (Barcelona), n.o 27.648 (29-IV), p. 9.

DOMÍNGUEZ, Martí (1995): «La universalitat de l’home». El Temps (València), n.o 563 (3-IV), p. 96.

— (2007): «El joc dels tramussos de Coromines». El Temps (València), n.o 1.183 (13-II), p. 12.

DUARTE I MONTSERRAT, Carles (1981): «La lingüística catalana, en un lloc d’avantguarda». Avui (Barcelona), n.o 1.588 (19-VI), p. 27.

— (1983): «La meva discrepància». Avui (Barcelona), n.o 2.172 (20-V), p. 34.

— (1985): «Els vuitanta anys fecunds del professor Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 2.744 (21-III), p. 21.

— (1989a): «El meu Joan Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 38.613 (13-VI), p. 60.

—(1989b): «Un personatge desconegut, un home apassionant». Cultura (Barcelona), n.o 5 (oct.), pp. 52-54.

— (1995): «La saviesa tenaç». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1995), pp. 67-69.

— (1997a): «Joan Coromines, una vida al servei de la llengua catalana». Revista de Llengua i Dret (Barcelona), n.o 27 (jul.), pp. 7-20.

— (1997b): «El triomf de la voluntat». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1997), pp. 11-29.

— (1997c): «Evocació de Joan Coromines». Escola Catalana (Barcelona), n.o 341 (juny), pp. 6-7.

— (1997d): «L’exercici tenaç de construcció d’una obra gegantina». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 54 (gen.), p. 29.

— (1997e): «Un mestre incomparable, un llegat esplèndid». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 8.

— (1997f): «Más que un gran sabio». El Periódico (Barcelona) (15-I).

— (1997g): «Recordant Joan Coromines». Ateneu (Barcelona), p. 14.

— (1997h): «Una vida plena al servei de la llengua catalana». Serra d’Or (Barcelona), n.o 447 (març), p. 23.

— (1997i): «Joan Coromines, un lingüista excepcional, un patriota exemplar». Recvll (Blanes).

—- (1998): «Joan Coromines (1905-1997): l’obra gegantina d’un home apassionat». Romance Philology (Berkeley), LI, n.o 3 (febr.), pp. 302-324.

— (1999): «Coromines: l’obra». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 7.658 (4-II), p. 3.

— (2002): «Coromines». Diari de Tarragona (Tarragona) (2-VII), p. 4.

— (2005): «Joan Coromines: la creació persistent, la vida austera». Serra d’Or (Barcelona), n.o 542 (febr.), pp. 17-18.

— (2006): «Els problemes tècnics i la metodologia historicolingüística dels diccionaris». A: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 146-149.

— (2007): «El valor literari del DECat». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 365-372.

DURAN I CAÑAMERAS, Félix (2005a): «Carta de F. Duran i Cañameras a Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2005): Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 266-267. (Textos i Estudis, 8)

— (2005b): «Carta de F. Duran i Cañameras a Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2005): Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta. Barcelona: Fundació Pere Coromines, p. 271. (Textos i Estudis, 8)