Bibliografia sobre Joan Coromines E-K

E-K

ECHENIQUE, María Teresa (1990): «Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico». En: Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989, pp. 55-69.

— (1999): «La lengua basca en la obra de Joan Coromines». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 211-219.

— (2007): «Notas para el establecimiento de conexiones léxicas luso-pirenaicas en la obra de Joan Coromines». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 111-118.

EDITORIAL DEPARTMENT (1967a): «A U.S. Professor Is Jailed in Spain». New York Times (New York) (5-III). [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 148-149. (Textos i Estudis, 6)]

— (1967b): «Chicago Professor Is Paroled in Spain». New York Times (New York) (7-III). [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, p. 150. (Textos i Estudis, 6)]

— (1967c): «Spain Expels U.S. Professor». New York Herald Tribune (Paris) (10-III). [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, p. 161. (Textos i Estudis, 6)]

— (1967d): «U.S. Prof. Is Expelled by Spain». New York Telegram Herald (New York) (10-III). [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, p. 160. (Textos i Estudis, 6)]

— (1967e): «U.S. Professor Expelled by Spain». World Telegrame (New York) (10-III). [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, p. 162. (Textos i Estudis, 6)]

EGO [TASSIS, Lluís](1931): «Joan Coromines». Diari de l’Escola de la Generalitat de Catalunya (Barcelona), n.o 13 (17-VIII), p. 50.

ESPADA, Arcadi (1997a): «Dolor y orgullo en el adiós a Joan Coromines». El País (Barcelona) (4-I), p. 23.

— (1997b): «La celda abandonada del sabio catalán». El País (Barcelona) (18-I), p. 30.

ESPINÀS, Josep Maria (1984): «Que la rutina us duri molts anys». Avui (Barcelona), n.o 2.492 (29-V), p. 40.

— (1990): «Coromines 1990». Avui (Barcelona), n.o 4.408 (10-II), p. 36.

— (1991): «El solitari de Pineda». Avui (Barcelona), n.o 4.761 (1-II), p. 48.

— (1995a): «Document d’avui». Avui. Diàleg (Barcelona), n.o 6.254 (21-III), p. C 3.

— (1995b): «Antecedents d’una entrevista amb Joan Coromines». Serra d’Or (Barcelona), n.o 429 (set.), pp. 34-37.

— (1997a): «L’home d’un segle». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 7.

— (1997b): «Retrat etimològic». Avui (Barcelona), n.o 6.907 (8-I), p. 2.

— (2000): «Crítica positiva». El Periódico (Barcelona) (4-IV).

— (2005): «La força del primer pla». El Periódico (Barcelona), n.o 9.621 (25-XI), p. 8.

F., M. (1969): «“Onomasticon Cataloniae”, del profesor Joan Corominas». Tele/eXprés (Barcelona) (6-VI), p. 5.

FABRE, Jaume (1994): «El silencio de Joan Coromines sobre Barcelona». El Periódico (Barcelona) (23-XI), p. 7.

FANCELLI, Agustí (2005): «Coromina». El País. Quadern (Barcelona), n.o 1.109 (17-III), p. 1.

FAULÍ, Josep (1980): «L’altre “diccionari”: del “Fabra” al “Coromines”». Destino (Barcelona), n.o 2.213 (6-III), pp. 38-39.

— (1981): «Cinco años de premios». La Vanguardia (Barcelona), n.o 35.756 (4-VI), p. 43.

— (1989a): «El sabio en el candelero». ABC (Madrid) (19-VII).

— (1989b): «Una vida abocada a l’estudi de l’origen i la història dels mots». Cultura (Barcelona), n.o 5 (oct.), p. 43.

— (1989c): «Clar i català». Cultura (Barcelona), n.o 5 (oct.), pp. 44-45.

— (1997): «El más destacado estudioso de la lengua catalana». El Periódico (Barcelona) (3-I), p. 21.

— (2005): «El tremp de Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 9.877 (22-III), p. 17.

FERRANDO FRANCÉS, Antoni (1995): «Joan Coromines i el País Valencià: unes notes personals». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1995), pp. 101-106.

— (1997a): «Joan Coromines i el País Valencià». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 10.

— (1997b): «Joan Coromines i el País Valencià: unes notes personals». Butlletí. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats (Barcelona), n.o 99 (hivern), pp. 15-18.

— (2000): «Josep Giner i Marco (1912-1996)». Estudis Romànics (Barcelona), vol. XXII, pp. 335-338.

FERRER I COSTA, Joan (1995a): «Exemple de fidelitat a Catalunya». El Punt (Girona), n.o 5.123 (21-III), p. 19.

— (1995b): «Coromines: una obra apassionant». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 33 (abr.), p. 8.

— (1995c): «Joan Coromines, el mestre admirat». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1995), pp. 59-65.

— (1997a): «Fidelitat a Catalunya». El Punt (Girona), n.o 247 (3-I), p. 5.

— (1997b): «Joan Coromines, el lingüista, el patriota, l’home». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 8.

— (1997c): «Coromines, el hombre». La Vanguardia. Revista (Barcelona), n.o 41.352 (4-I), p. 3.

— (1997d): «Coromines era el darrer gran científic de la llengua i un dels millors escriptors en català». Presència (Girona), n.o 1.298 (12-18-I), p. 34-35.

— (1997e): «El “Diccionari etimològic” de Jordi Bruguera». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 114 (gen.), pp. 117-121.

— (1997f): «Joan Coromines, el mestre estimat». El Nou Santpolenc (Sant Pol de Mar), n.o 18 (febr.), p. 5.

— (1997g): «Qui ha estat l’home Joan Coromines?». Llengua Nacional (Barcelona), n.o 18 (març), p. 6.

— (1997h): «L’“Àlbum Joan Coromines”: a la recerca del temps perdut». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 60 (jul.-ag.), p. 30.

— (1997i): «“Àlbum Joan Coromines”, a cura de Josep Ferrer i Costa i Joan Pujadas i Marquès». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 122 (oct.), pp. 143-145.

— (1998a): «Joan Coromines: una obra que continua». Avui (Barcelona), n.o 7.343 (23-III), p. 38.

— (1998b): «Pompeu Fabra: 50 anys després». Avui (Barcelona), n.o 7.390 (10-V), p. 50.

— (1999a): «Una obra magna de la romanística». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 7.658 (4-II), p. 2.

— (1999b): «Materials de Joan Coromines pendents d’edició, i propostes d’estudi». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 269-282.

— (2000a): «Un epistolari que il·lumina una part obscura de la història nacional». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 91 (maig), pp. 28-29.

— (2000b): «“Epistolari Joan Coromines-Francesc de Borja Moll. Apèndix: Epistolari Pompeu Fabra-Francesc de Borja Moll”». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 153 (jul.-ag.), pp. 146-149.

— (2001): «Aproximació a l’obra de Joan Coromines (Girona, del 21 de febrer al 5 de maig de 2000)». Estudis Romànics (Barcelona), vol. XXIII, pp. 374-375.

— (2002a): «La calaixera prodigiosa (I)». Llengua Nacional (Barcelona), n.o 39 (estiu), pp. 24-28.

— (2002b): «La calaixera prodigiosa (i II)». Llengua Nacional (Barcelona), n.o 40 (tardor), pp. 24-27.

— (2004): «L’obra lexicogràfica de Coromines i la llengua de Ruyra». En: Primer Simposi Joaquim Ruyra. Blanes, 29, 30 i 31 de maig del 2003. Als cent anys de l’eclosió literària de Joaquim Ruyra: «Marines i boscatges». Cabrera de Mar: Galerada, pp. 139-214.

— (2005a): «Coromines, el mestre recordat». Serra d’Or (Barcelona), n.o 542 (febr.), pp. 20-22.

— (2005b): «Joan Coromines (1905-1997) i la llengua catalana». Llengua Nacional (Barcelona), n.o 51, pp. 29-36.

— (2006a): «En el despatx de Coromines». En: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 149-152.

— (2006b): «Josep Pla i Joan Coromines, dos homenots». En: MASSOT I MUNTANER, Josep (coord.) (2006): Homenatge a Joseph Gulsoy. Vol 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 123-145. (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 53)

— (2007a): «El romanès: esbós d’història d’una llengua romànica». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 119-134.

— (2007b): «Josep Pla i Joan Coromines: dos homenots». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 373-388.

— (2007c) [en premsa]: «Les múltiples cares de la piràmide». En: Jornada d’homenatge a Joan Coromines (1905-2005). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

FERRER I COSTA, Joan; FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (1997): «Fragments de correspondència entre Joan Coromines i Josep Giner». Alba. Revista d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida (Ontinyent), n.o 12, pp. 193-199.

— (1999): «L’“Onomasticon Cataloniae” de Joan Coromines. Història i metodologia». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 142 (jul.-ag.), pp. 97-118.

FERRER I COSTA, Josep (1997a): «L’obstinació per la feina». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 55 (febr.), pp. 10-11, 13, 15, 18.

— (1997b): «La taula de treball de Joan Coromines». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 55 (febr.), p. 12.

— (1999): «Fabra i Coromines: el Mestre i el Deixeble». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 77 (febr.), p. 4.

— (2001): «L’“Epistolari Coromines & Pla” com a excusa». La Corda (Sant Pol de Mar), n.o 1 (ag.), pp. 6-7.

— (2002): «L’editor Cahner i el filòleg Coromines». El Punt (Girona), n.o 7.646 (7-III), p. 25.

— (2004): «Sales-Coromines». Presència (Girona), n.o 1.690 (16-22 jul.), pp. 23-25.

— (2005a): «Joan Coromines, “opus” filològic». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 203 (febr.), pp. 45-61.

— (2005b): «Coromines, cent anys». Presència (Girona), n.o 1.725 (18-24-III), pp. 12-15.

— (2005c): «L’Epistolari Joan Coromines o el joc de les paradoxes». Escola Catalana (Barcelona), n.o 425 (des.), pp. 15-16.

— (2006): «Els anys d’aprenentatge de Joan Coromines». Llengua i Ús (Barcelona), n.o 35 (primer quadrimestre), pp. 6-15.

FERRER I COSTA, Josep; FRADERA BARCELÓ, Maria; ROIG ORRIOLS, Anna (2006): Joan Coromines, una vida per a les llengües. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 142 pp.

FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (1999): «Fabra i Coromines». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 7.658 (4-II), pp. 2-3.

— (2005): «Escribir desde muy adentro». La Vanguardia. Culturas (Barcelona), n.o 156 (15-VI), p. 3.

— (2006a): «Joan Coromines: “El llatí l’hauria de saber tothom”». Auriga (Barcelona), n.o 43 (hivern), pp. 4-7.

— (2006b): «Joan Coromines i el VII Congrés Internacional de Lingüística Romànica de Barcelona». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 220 (set.), pp. 53-71.

— (2006c): «Sanchis Guarner i Joan Coromines». En: CORTÉS, S.; ESCARTÍ, V. J. (eds.) (2006): Manuel Sanchis Guarner. Un humanista valencià del segle XX. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, pp. 126-141.

— (2006d): «Entorn de l’epistolari de Joan Coromines». A: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 121-142.

FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1995): Joan Coromines, 90 anys. Barcelona: Ajuntament de Pineda de Mar/Curial.

— (eds.) (1997): Àlbum Joan Coromines. Barcelona: Ajuntament de Pineda de Mar/Curial.

FONALLERAS, Josep Maria (2005): «Emoción Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 44.581 (4-XII), p. 24.

FONDEVILA, Joan Francesc (1998a): «Joan Solà: “L’obra de Coromines encara no es coneix prou bé”». Avui (Barcelona), n.o 7.271 (10-I), p. 42.

— (1998b): «Joan Solà insta a informatitzar l’ingent llegat de Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 7.327 (7-III), p. 44.

FONTOVA, Rosario (1997): «El sabio que comía pan y chocolate». El Periódico (Barcelona) (4-I), p. 19.

FORNER, Climent (1997): «El millor homenatge a Joan Coromines». Full Diocesà (Vic/Tarragona/Solsona), n.o 4.478 (9-II), p. 6.

FORT I BUFILL, Xavier (1970): «El professor Joan Coromines i l’“Onomasticon Cataloniae”». Tel-estel (Barcelona) (29-V), pp. 33-34.

FRADERA I SOLER, Josep (1997): «Coromines: dos tractaments oposats». El Punt (Girona/Maresme), n.o 720 (26-I), p. 5.

FRAGO GRACIA, Juan Antonio (1984): «Las fuentes documentales aragonesas y el diccionario etimológico de J. Coromines». Archivo de Filología Aragonesa (Zaragoza), n.o 34-35, pp. 601-682. [Addicions al DCECH.]

FRISACH, Montse (2005): «El territori de Coromines». Avui (Barcelona), n.o 10.103 (29-X), p. 39.

FRONT NACIONAL DE CATALUNYA (1967): «Informe sobre l’homenatge Jordi Rubió i Balaguer». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 163-187. (Textos i Estudis, 6)

FUSES, Elena; FONDEVILA, Josep Manuel (1997): «Joan Coromines i el Pallars (segons el record de Joan Lluís)». En: Josep Lluís, pallarès il·lustre. Barcelona, pp. 153-159.

FUSTER, Jaume (1989): «Ruaix contra Coromines». Avui (Barcelona), n.o 4.142 (20-V), p. 14.

FUSTER, Joan (1972): «El consejo del filólogo». Tele-eXprés (Barcelona), IX, n.o 2.331 (13-III), p. 5. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2002): Epistolari Joan Coromines & Joan Fuster. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 143-146. (Textos i Estudis, 4)]

— (1976): «“El Coromines”. Historia de las palabras». La Vanguardia (Barcelona), n.o 34.264 (8-VIII), p. 11. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2002): Epistolari Joan Coromines & Joan Fuster. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 147-150. (Textos i Estudis, 4)]

— (1983): «Joan Coromines». El Món (Barcelona), n.o 59 (21-I), p. 17. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2002): Epistolari Joan Coromines & Joan Fuster. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 156-157. (Textos i Estudis, 4)]

— (1997): «Recuerdo de un gigante». El Periódico (Barcelona) (4-I), p. 19.

GABANCHO, Patrícia (1990): «Homenatge, o potser maquillatge». Diari de Barcelona (Barcelona), n.o 39 (9-II), p. 36.

GARCÍA DE DIEGO, Vicente (1955): «El Diccionario de Corominas». Boletín de la Real Academia Española (Madrid), n.o XXXV, pp. 379-382.

GARCÍA ARIAS, Xosé Lluís (2007): «Aportaciones al Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 135-156.

GARCIA I OSUNA, Antoni (2000): «L“Onomasticon Cataloniae” a propòsit de la interpretació del repertori toponímic de Montcada de l’Horta». Braçal (Sagunt), n.os 21-22, vol. I, pp. 201-215.

GARCÍA MACHO, M. Lourdes (1984): «Anotaciones a DCECH de J. Coromines». Anuario de Estudios Filológicos (Cáceres), n.o VII, pp. 129-153.

— (1985): «Anotaciones a DCECH de J. Coromines». Anuario de Estudios Filológicos (Cáceres), n.o VIII, pp. 75-112.

— (1986): Aportaciones al «Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico» Juan Coromines-José A. Pascual. Louvain-la-Neuve: Presses de Louvain-la-Neuve.

GARCÍA YEBRA, Valentín (1997): «Heroico trabajador». ABC (Madrid) (4-I), p. 57.

GARCIA, Xavier (1995): «La lliçó Coromines a TV3». Nou Diari (Tarragona) (8-IV).

— (1997): «Coromines: el monstre, el gran senyor de la paraula». L’Hora del Garraf (Vilanova i la Geltrú), n.o 140 (4-VII).

GARGALLO GIL, José Enrique (2007): «Joan Coromines i el lèxic dels altres valencians». Zeitschrift für Katalanistik (Freiburg/Tübingen) n.o 20, pp. 35-61.

GAROLERA, Narcís (1991a): «Sobre Joan Coromines». El Temps (València), n.o 358 (29-IV), p. 70.

— (1991b): «Els escriptors i les entrades del Diccionari». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 4.858 (11-V), p. 4.

— (1995): «Coromines i els escriptors. Judicis literaris d’un filòleg». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1995), pp. 99-100.

— (1997a): «El mestre que no vam tenir». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 6.

— (1997b): «Joan Coromines, un filòleg per a un poble». El Punt (Girona/Maresme), n.o 699 (5-I), p. 4.

— (1997c): «Un “homenot”». El País (Barcelona), n.o 7.177 (3-I), p. 22.

— (1997d): «Un filòleg per a un poble». Llengua Nacional (Barcelona), n.o 18 (març), pp. 7-8.

— (1998): «Una admiració mútua: Pla i Coromines». El Temps. Josep Pla/Joan Fuster (València), n.o 728 (1-VI), pp. 218-223, i n.o 730 (15-VI), p. 233.

— (2001): «Josep Pla i Joan Coromines: una relació epistolar». En: GRANELL, G.; PLA, X. (eds.) (2001): Josep Pla, memòria i escriptura. Actes del col·loqui de l’any Pla, Universitat de Girona (octubre 1997). Girona: Universitat de Girona, pp. 79-100. (Diversitas, 25)

— (2005): «[Coromines y el catalán literario] Verdaguer, Maragall, Pla…». La Vanguardia. Culturas (Barcelona), n.o 156 (15-VI), p. 4.

GILLET, Joseph E. (1958): «Coromines’ Diccionario Crítico Etimológico: an Appreciation with Suggested Additions». Hispanic Review (Philadelphia), n.o XXVI, pp. 261-295. [Addicions i comentaris al DCECH.]

GIMENO BETÍ, Lluís (2000a): «Lèxic i toponímia: algunes precisions als diccionaris històrics i a l’’Onomasticon Cataloniae”». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló), vol. LXXVI, pp. 389-425.

— (2000b): «Notes toponímiques castellonenques a l’“Onomasticon Cataloniae”». Braçal (Sagunt), n.os 21-22, vol. I, pp. 217-246.

GIMFERRER, Pere (1972): «Presencia de Joan Coromines». Destino (Barcelona), n.o 1.799 (25-III), p. 39.

— (1997): «Siempre fiel a su vocación filológica». ABC (Madrid) (4-I), p. 58.

GONZÁLEZ OLLÉ, Fernando (2007): «Origen de -ito, con una revisión histórica de otros sufijos diminutivos románicos». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 157-178.

GORDILLO, Saül (1997): «[Joan Coromines:] “Em volen convertir en un mite i no em fan cap favor”». El Punt (Girona), n.o 697 (3-I), p. 6.

— (2000): «“Coromines és un personatge irrepetible”». El Punt (Girona), n.o 7.003 (28-V), p. 96.

— (2002): «Coromines i la selectivitat». El Punt (Girona), n.o 7.764 (5-VII), p. 21.

— (2006): «“Un Coromines a cada generació”». El Punt (Barcelona) (29-IX), p. 37.

GORDÓN PERAL, María Dolores (2007): «Estratigrafía histórico-lingüística de la toponimia de la mitad septentrional de la provincia de Sevilla». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 179-192.

GRASES, Pedro (1997): «Juan Coromines, un romanista insigne». El Universal (Caracas) (12-I).

GUERRERO, Manel (2005): «Coromines: el valor de la palabra». La Vanguardia. Culturas (Barcelona), n.o 156 (15-VI), p. 2.

GUITER, Enric (1959): «No sols per al·lusions». Vida Nova. Revue Trimestrielle Occitane et Catalane (Montpeller), VI, n.o 17 (abril), pp. 15-21. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2005): Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 298-305. (Textos i Estudis, 8)]

GULSOY, Joseph (1964): «Corominas’ Research for his Onomasticon Cataloniae». Hispanic Review (Philadelphia), n.o 32, pp. 247-55.

— (1980): «Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines». En: Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas (Toronto 1977). Toronto, pp. 356-359.

— (1986): «El desenvolupament del nexe QU en català». En: Studia in Honorem Prof. Martí de Riquer. Barcelona: Quaderns Crema, pp. 133-145. [Reedició: GULSOY, Joseph (1993): Estudis de gramàtica històrica. València/Barcelona: Institut de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 233-250.]

— (1987a): «El “Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana”: Els objectius». Caplletra (Barcelona), n.o 2, pp. 35-47.

— (1987b): «La contribució del Diccionari etimològic català de J. Coromines a la història lèxica romànica». En: Actes de XVIIIè Congrès International de Linguistique et Philologie Romane (Université de Trève, 19-24 mai 1986). Vol. IV. Tübingen, pp. 385-392.

— (1992): «El Diccionari etimològic català de Joan Coromines: uns aclariments». En: KOBBERVIG, Karl I.; PACHECO, Arseni; MASSOT I MUNTANER, Josep (eds.) (1992): Actes del Sisè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-amèrica (Vancouver, 1990). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 37-59.

— (1995): «Alguns records del mestratge de Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1995), pp. 51-53.

— (1997): «Joan Coromines: la missió complerta». Avui (Barcelona), n.o 6.903 (4-I), pp. 41-42.

— (1998): «Joan Coromines: el mestre». En: Solemne investidura de doctor «honoris causa» al professor Joseph Gulsoy. Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 19-31.

— (2000): «L’“Onomasticon Cataloniae” i la recerca futura». Braçal (Sagunt), n.os 21-22, vol. I, pp. 247-271.

— (2001): «L’“Onomasticon Cataloniae” i la recerca futura». Butlletí de la Societat d’Onomàstica (Barcelona), n.o 86, pp. 247-271.

— (2005a): «Fragment d’una carta de Joseph Gulsoy a Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2005): Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 316-317. (Textos i Estudis, 8)

— (2005b): «Joan Coromines, el mestre». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 209 (set.), pp. 128-134

— (2007) [en premsa]: «Joan Coromines, lingüista». En: Jornada d’homenatge a Joan Coromines (1905-2005). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

GUSTÀ, Marina (2001): «Pròleg». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2001): Epistolari Joan Coromines & Josep Pla. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 5-9. (Textos i Estudis, 3)

HENRÍQUEZ, Maria do Carmo (1999): «As fontes galego-portuguesas no Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 221-230.

HERNÁNDEZ, Esther (1996): «Palabras del siglo XVI». Revista de Filología Española (Madrid), LXXVI, pp. 171-175. [Addicions documentals al DCECH.]

HERNÁNDEZ, Prócoro (1995): «Les ciències dels Coromines». Avui. Cultura i Espectacles (Barcelona), n.o 6.340 (16-VI), p. C 4.

HUARTE, Fernando (1955): «[Ressenya del primer volum del DCELC]». Clavileño (Madrid), VI, n.o 32 (mar.-abr.), pp. 74-76.

HUBSCHMID, Johannes (1962): «[Ressenya del BDE]». Zeitschrift für romanische Philologie (Tübingen), 78, 5/6, pp. 547-553.

HUERTAS, Josep M. (1997): «El diligente álbum de Coromines». El Periódico (Barcelona) (23-IX).

HUGUET, Ricard (1989): «Homenatge a Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 4.169 (16-VI), p. 18.

IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel (1989): «Joan Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 38.608 (8-VI), p. 7.

IRIGOYEN, Ramon (1989): «Las minas del Corominas». El Independiente (Madrid) (13-VIII).

JANÉ, Albert (1984): «Joan Coromines, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes». Cavall Fort (Barcelona) (jul.).

— (2006): «L’amor per les paraules». Cavall Fort. Joan Coromines (Barcelona), n.o 1.053 (juny), pp. 1-8.

JANER, Maria de la Pau (2005): «Joan Coromines a la Pedrera». Avui (Barcelona), n.o 10.110 (11-XI), p. 25.

Joan Coromines Premio Nacional de las Letras Españolas 1989. Barcelona: Anthropos, 1990.

JOU, Lluís (1997): «Per conservar el nom de cada lloc». Avui (Barcelona), n.o 6.906 (7-I), p. 17.

KNÖRR I BORRÀS, Endrike (1997): «Llanto por un vascólogo». El País (Barcelona) (4-I), p. 24.

— (1997): «Dol a la bascologia». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 12.

KRÜGER, Fritz (1956): «Problemas etimológicos: las raíces CAR-, CARR- y CORR- en los dialectos peninsulares». Biblioteca de la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (Madrid), n.o IX.