Bibliografia sobre Joan Coromines L-O

L-O

LAMUELA, Xavier (1991): «Joan Coromines, antinormista». El País. Quadern (Barcelona), n.o 431 (3-I), p. 4.

LAPESA, Rafael (1997): «Un catalán en mi recuerdo». El País (Barcelona) (4-I), p. 24.

LAUSBERG, Heinrich (1956) «[Ressenya dels dos primers volums del DCELC]». Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen (Braunschwieg), n.o CXCIII, pp. 97-98.

LLAVINA, Jordi (1997): «Homenatge a l’homenot». El Temps (València), n.o 696 (20-X), p. 70.

LLAVINA, Jordi; CASTELLVÍ, Alba (1998): «Lluís Crespo: “Coromines no s’acomiadava mai dient “adéu”, sinó amb un “treball!”». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 7.290 (29-I), p. 6.

LLEAL, Coloma (1997): «El ‘Diccionario’ de Coromines». El Periódico (Barcelona) (4-I), p. 18.

LLOVERAS, Xavier (1989): «Joan Coromines, un especulador del mot». Diari de Barcelona. Llibres (Barcelona), n.o 81 (17-X), p. 8.

LLOVET, Jordi (2005): «Se non è vero…». El País. Quadern (Barcelona), n.o 1.109 (17-III), p. 5.

LLOYD, Paul M. (1963) «[Ressenya del BDE]». Hispanic Review (Philadelphia), n.o XXXI, pp. 256-259.

LLUCH, Ernest (1997): «Sobre “el català més savi”». El País. Quadern (Barcelona), n.o 722 (9-I), p. 3.

LUCAS, Blanca (1989a): «Premio Nacional, homenatge a la nació». El Temps (València), n.o 261 (19-25-VI), pp. 74-76.

— (1989b): «Llengua, orígens i identitat». El Temps (València), n.o 267 (31-VII-6-VIII), pp. 85-86.

M., N. (1944): «“Miscel·lània Fabra”». Ressorgiment (Buenos Aires), n.o 333 (abr.), p. 4.520.

M., X. (1995): «Joan Solà reivindica el placer de leer los diccionarios de Joan Coromines». El País (Barcelona) (22-III).

MONTOLIU (1954): «“El que s’ha de saber de la llengua catalana”». Diario de Barcelona (Barcelona) (12-IX), p. 19.

MACRÍ, Oreste (1956): «Alcune aggiunte al Dizionario di Joan Coromines». Revista de Filología Española (Madrid), n.o XL, pp. 127-170. [Addicions als dos primers volums del DCELC.]

— (1962): «Nuevas adiciones al diccionario de J. Coromines con apéndice sobre neologismos en Juan Ramón». Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo (Santander), n.o XXXVIII, pp. 231-384. [Addicions al DCELC i al BDE.]

MADUELL, Àlvar (1997a): «La llarga llista de les mil excursions». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1997), pp. 283-353.

— (1997b): «Un petit disgust i una petita satisfacció». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 55 (febr.), p. 14.

— (1997c): «Les sis versions de les excursions de Coromines». El Temps (València), n.o 688 (25-VIII), p. 4.

— (2002a): «“Epistolari Joan Coromines & Josep Pla”». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 171 (març), pp. 115-117.

— (2002b): «“Epistolari Joan Coromines”; “Joan Fuster. Correspondència (5)”». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 179 (des.), pp. 112-114.

— (2003): «“Epistolari Joan Coromines & Carles Riba”». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 186 (jul.-ag.), pp. 117-118.

— (2005a): «“Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer”». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 202 (gen.), pp. 127-128.

— (2005b): «“Epistolari Joan Coromines i Joan Sales”». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 203 (febr.), pp. 128-130.

MALKIEL, Yakov (1956): «Linguistic Problems in a New Hispanic Etymological Dictionary». Word. Journal of the Linguistic Circle of New York (New York), n.o 12, pp. 35-50. [Ressenya del primer volum del DCELC.]

— (1986): «An Aberrant Style of Etymological Research». Romance Philology (Berkeley), XL, 2, pp. 181-199. [Ressenya de MEIER 1984.]

— (1993): Etymology. Cambridge: Cambridge University Press.

— (2001): «Linguistic Problems in a New Hispanic Etymological Dictionary». Word. Journal of the Linguistic Circle of New York (New York), n.o 12, pp. 35-50.

MALLÓ, Oriol (1991): «Els “lobbies” de la llengua: Academicistes, barcelonautes, il·lustrats, nacionalitaris i oficials…». El Temps (València), n.o 358 (29-IV), pp. 68-69.

MALUQUER, Joan (1989): «Coromines i els altres». Avui (Barcelona), n.o 4.167 (14-VI), p. 18.

MANENT I TOMÀS, Jordi (1999): «Noves cartes de Fabra a l’exili». Llengua Nacional (Barcelona), n.o 29 (hivern), p. 39.

MANENT, Albert (1970): «Estudios de toponimia catalana». ABC (Madrid) (15-XI), p. 43.

— (1972): «Lecciones filológicas de Joan Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 32.925 (15-IV), p. 13.

— (1976a): «Joan Coromines, romanista internacional». La Vanguardia (Barcelona), n.o 36.054 (1-XII), p. 7.

— (1976b): «L’obra de Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 81 (25-VII), p. 19.

— (1980): «Una aventura científica y humana». La Vanguardia (Barcelona), n.o 35.348 (7-II), p. 14.

— (1985): «Joan Coromines cumple hoy ochenta años y este mes puede terminar el “Diccionari etimològic”». La Vanguardia (Barcelona), n.o 37.082 (21-III), p. 28.

— (1991): «El diccionario Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 39.293 (30-IV), p. 17.

— (1994): «Un llibre esperat fa 70 anys». Avui (Barcelona), n.o 6.099 (15-X), p. 50.

— (1995a): «Amistat i mestratge». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1995), pp. 107-108.

— (1995b): «Noranta anys de Joan Coromines». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 95 (abr.), pp. 5-7.

— (1997a): «Finançament i col·laboradors de les obres». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 7.

— (1997b): «Un humanista entregado». ABC (Madrid) (3-I), p. 47.

— (1997c): «El saber compartido». La Vanguardia. Revista (Barcelona), n.o 41.352 (4-I), pp. 1-4.

— (1997d): «Passió filial». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 55 (febr.), p. 19.

— (2003): «Desmitificació de Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 9.322 (9-IX), p. 4.

— (2004a): «Pròleg». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2004): Epistolari Joan Coromines & Joan Sales. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 5-10. (Textos i Estudis, 7)

— (2004b): «El debat Joan Sales-Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 9.620 (6-VII), p. 20.

— (2005a): «Pròleg». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2005): Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 5-10. (Textos i Estudis, 8)

— (2005b): «Carta d’Albert Manent a Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2005): Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 322-323. (Textos i Estudis, 8)

— (2006): «El debat Joan Sales-Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 10.344 (6-VII), p. 20.

— (2007): «Epistolarios señeros». La Vanguardia (Barcelona), n.o 45.157 (9-VII), p. 27.

MARAGALL, Jordi (1997): «Recuerdo de Joan Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 41.358 (10-I), p. 15.

MARAGALL, Pasqual (1997a): «El filólogo y Barcelona». La Vanguardia (Barcelona) n.o 41.352 (4-I), p. 37.

— (1997b): «Orientar Catalunya amb veu pròpia a Europa». Avui (Barcelona), n.o 6.903 (4-I), p. 43.

MARCET, Pere (1999): «Sàvia humanitat». El Periódico. Llibres (Barcelona) (25-VI), p. 11.

MARCOS MARÍN, Francisco (1984): «Etimología y crítica. Observaciones al DECH». Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid (Madrid), n.o 22, pp. 43-59. [Ressenya del DCECH comparat amb el DCELC.]

— (1997): «Joan Coromines (1905-1997)». La Corónica (New York), n.o 25.2, pp. 232-236.

MARÍAS, Julián (1955): «Etimologías». La Nación (Buenos Aires), LXXXVI, n.o 30.247 (9-X), p. 2. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 131-136. (Textos i Estudis, 6)]

MARINER I BIGORRA, Sebastià (1977): «Feina traçuda i ciència assenyada». Serra d’Or (Barcelona), n.o 210 (març), pp. 33-34.

MARTÍ MESTRE, Joaquim (2006): «Processos fonètics catalans en el DECat de Joan Coromines. II. Consonantisme». En: MASSOT I MUNTANER, Josep (coord.) (2006): Homenatge a Joseph Gulsoy. Vol 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 147-185. (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 53)

— (2007): «Processos fonètics catalans en el DECat de Joan Coromines. I. Metodologia, vocalisme i variació». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 389-420.

MARTÍNEZ-LÓPEZ, Ramón (1959): «Adiciones y rectificaciones al Diccionario crítico-etimológico de Corominas». Boletín de Filología (Chile), n.o XI, pp. 5-26.

MARTÍNEZ-RUIZ, Juan (1983): «Adiciones al DCELC de J. Coromines». En: Paola BENINCÀ (et al.) (ed.) (1983): Scritti linguistici in onore di Giovanni Battista Pellegrini. Pisa: Pacini, 2, pp. 769-809.

MASCARÓ PASARIUS, Josep (1980): «Su “Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana”». Menorca (Menorca) (19-IV), p. 10.

— (1997): «Joan Coromines: un home irrepetible». Butlletí. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats (Barcelona), n.o 99 (hivern), pp. 9-10.

MASSOT I MUNTANER, Josep (1986): «Sobre l’etimologia del nom Marià/Marian/Mariano». Llengua & Literatura (Barcelona), n.o 1, pp. 275-279.

— (1989a): Trenta anys d’estudis sobre la llengua i la literatura catalanes (1950-1980). Vol. II: La literatura. De l’Edat mitjana a la Renaixença. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Biblioteca Serra d’Or, 5)

— (1989b): «“Primetxer”, un mossarabisme mallorquí?». En: La Corona de Aragón y las lenguas románicas. Miscelánea de homenaje para Germán Colón. Tübingen, pp. 435-440.

— (1996-2007): Escriptors i erudits contemporanis. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 6 sèries. (Biblioteca Serra d’Or)

— (1997a): «Joan Coromines, filòleg». Llengua & Literatura (Barcelona), n.o 8 (1997), pp. 609-618.

— (1997b): «Un gegant de la filologia». Serra d’Or (Barcelona), n.o 447 (març), pp. 24-25.

— (1998): «Aproximació a la biografia de Joan Coromines». Serra d’Or (Barcelona), n.o 458 (febr.), pp. 74-75.

— (1999): Semblances i comentaris. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat . (Biblioteca Serra d’Or, 230)

— (2000): «Joan Coromines i Francesc de B. Moll. Cinquanta anys de filologia catalana». Serra d’Or (Barcelona), n.o 489 (set.), pp. 69-71.

— (2001): «“Epistolari Joan Coromines – Francesc de B. Moll. Apèndix: Epistolari Pompeu Fabra – Francesc de B. Moll”». Llengua & Literatura (Barcelona), n.o 12, pp. 468-480.

— (2002a): «“Epistolari Joan Coromines & Josep Pla. Apèndix: Articles de Josep Pla i Joan Coromines”». Serra d’Or (Barcelona), n.o 505 (gen.), pp. 74-75.

— (2002b): «L’acabament del Diccionari Coromines». Serra d’Or (Barcelona), n.o 509 (maig), p. 73.

— (2002c): Els viatges folklòrics de Marià Aguiló. Discurs llegit el dia 6 de juny de 2002 en l’acte de recepció pública de Josep Massot i Muntaner a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i contestació de l’Acadèmic numerari Joaquim Molas i Batllori. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

— (2002d): «De l’epistolari de Joan Fuster». Serra d’Or (Barcelona), n.o 514 (oct.), p. 74.

— (2002e): «La singular amistat entre Joan Coromines i Josep Pla». Serra d’Or (Barcelona), n.o 505 (gen.), pp. 74-75.

— (2005): «Joan Coromines i “Serra d’Or”». Serra d’Or (Barcelona), n.o 542 (febr.), pp. 26-29.

— (2006): «Joan Coromines i Josep M. de Casacuberta». Serra d’Or (Barcelona), n.o 553 (gen.), pp. 73-75.

MATA OROVAL, Xavier (2007): «De llatí pīca ‘garsa’ a català piga». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 421-428.

MATAS, Lluís; ARANDA, Quim (1989): «Coromines, el treball és la glòria». Diari de Barcelona (Barcelona), n.o 155 (6-VI), p. 18.

MATEU, Melcion (2005): «Radicalitat i compromís». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 9.844 (17-II), p. 10.

MAYANS BALCELLS, Pere (1997): «Joan Coromines i els Països Catalans». Llengua Nacional (Barcelona), n.o 18 (març), pp. 26-27.

MEDINA, Jaume (2002): «Pròleg». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2002): Epistolari Joan Coromines & Carles Riba. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 5-34. (Textos i Estudis, 5)

MEIER, Harri (1982): «Anmerkungen zum DECH von Coromines/Pascual». Romanische Forschungen (Frankfurt), n.o 94, 213, pp. 221-232. [Anotacions al primer volum del DCECH: abacerobeca.]

— (1983): «El diccionario etimológico de Coromines-Pascual». Anuario de Letras (México), n.o XXI, pp. 47-69. [Anotacions al primer volum del DCECH: abarcaavezar.]

— (1984): «Notas críticas al DCEH de Corominas/Pascual». Verba. Anuario Galego de Filoloxía (Santiago de Compostela), anejo 24. [Observacions de caràcter etimològic al DCECH.]

— (1987): «Nuevas anotaciones al “Diccionario Etimológico” de Coromines/Pascual». Verba. Anuario Galego de Filoloxia (Santiago de Compostela), 14, pp. 5-74. [Continuació de MEIER 1984.]

METTMANN, Walter (1988): «“Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana”». Archiv für das Studium der Neveren Sprac (Berlin), vol. 1, n.o 225, pp. 195-199.

— (1991a): «Joan Coromines (ed.), Cerverí de Girona, “Narrativa. Lírica”». Zeitschrift für Romanische Philologie (Tübingen), vol. 107, n.o 3/4, pp. 523-526.

— (1991b): «Joan Coromines, “Onomasticon Cataloniae, vol. 1”: Joan Coromines, J. Mascaró Passarius, “Toponímia antiga de les Illes Balears”». Zeitschrift für Romanische Philologie (Tübingen), vol. 107, n.o 3/4, pp. 521-523.

MICHELENA, Luis (1954, 1956, 1958, 1960-1962): «[Ressenyes del DCELC]». Boletín de la Sociedad Vascongada de Amigos del País (San Sebastián), n.o X, pp. 373-378 (vol. I); n.o XI, 283-297 (vol. II); n.o XII, 366-373 (vol. III); n.o XIII, pp. 494-500 (vol. IV).

MILLÁN, José Antonio (2005): «La arqueología del viento». La Vanguardia. Culturas (Barcelona), n.o 156 (15-VI), p. 4.

MIR, Jordi (1995): «Joan Coromines, 90 anys de vida excursionista». Excursionisme (Barcelona), n.o 233 (maig), pp. 126-128.

MIRA, Joan Francesc (1989a): «Carta de ministre: 1». Avui (Barcelona), n.o 4.191 (8-VII), p. 48.

— (1989b): «Carta de ministre». Avui (Barcelona), n.o 4.205 (22-VII), p. 48.

— (1990): «Un dia amb Joan Coromines». El Temps (València), n.o 309 (21-27-V), pp. 118-127.

— (1997a): «La mesura impossible». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 10.

— (1997b): «Un dia amb Joan Coromines». El Temps (València), n.o 656 (13-I), pp. 28-39.

— (2005a): «El filòleg caminant». Avui (Barcelona), n.o 9.880 (26-III), p. 16.

— (2005b): «Valencians, Coromines». Avui (Barcelona), n.o 10.118 (19-XI), p. 24.

MIRALLES, Carles (2003): «Joan Coromines i Carles Riba, corresponsals». Serra d’Or (Barcelona), n.o 525 (set.), pp. 61-65.

MIRAVITLLES, Jaume (1978): «Joan Coromines, un sabio humano». La Vanguardia (Barcelona), n.o 34.898 (25-VIII), p. 39.

MIRÓ, Carles (2004): «De pares a fills». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 9.504 (11-III), p. 14.

MOLHO, Maurice (1989): «La dimensió europea». Cultura (Barcelona), n.o 5 (oct.), p. 50.

MOLL, Aina (2006): «La meva relació amb Joan Coromines». En: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 152-160.

MOLL, Francesc de B. (1962): «El Diccionario Etimológico para el gran público». Diario de Mallorca (Mallorca) (9-VIII).

— (1977): «Aclariments lexicològics». Serra d’Or (Barcelona), n.o 216 (set.), p. 1.

MONDÉJAR, José (1985): «Sobre unas notas críticas al Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico». Romanische Forschungen (Frankfurt), n.o 97, pp. 412-417. [Ressenya de MEIER 1984.]

MONZÓ, Quim (1997): «La chiruca». La Vanguardia (Barcelona), n.o 41.370 (22-I), p. 16.

MORALES, Carmen (2002): «La documentación del diccionario académico en el DCECH». En: ECHENIQUE ELIZONDO, M. T.; SÁNCHEZ MÉNDEZ, J. (eds.) (2002): Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Vol. I. Madrid: Gredos, pp. 2.275-2.286.

MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep (1995): «La segona arrencada de l’“Onomasticon Cataloniae”». Serra d’Or (Barcelona), n.o 422 (febr.), pp. 57-58.

— (1997): «L’obra lexicogràfica i onomàstica de Joan Coromines». Escola Catalana (Barcelona), n.o 341 (juny), pp. 11-12.

— (1999a): «La gramàtica històrica catalana en l’obra de Joan Coromines». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 107-118.

— (1999b): «Joan Coromines i l’onomàstica als Països Catalans». Serra d’Or (Barcelona), n.o 475-476 (jul.-ag.), pp. 101-102.

— (2007) [en premsa]: «Joan Coromines i la gramàtica històrica catalana». En: Jornada d’homenatge a Joan Coromines (1905-2005). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

MORENO, Marga (1995): «L’últim savi». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 6.290 (27-IV), p. 14.

MORET, Xavier (1994): «Joan Coromines: Un lingüista a contracorrent». El País. Quadern (Barcelona), n.o 621 (17-XI), p. 5.

— (1994): «La vida austera». El País. Quadern (Barcelona), n.o 621 (17-XI), p. 5.

— (1995): «Joan Coromines cumple 90 años de compromiso con la filología románica». El País (Barcelona) (21-III).

MOREU-REY, Enric (1988): «Riquesa onomàstica del D. E. Cat d’En Joan Coromines (VII i VIII)». Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior (Barcelona), n.o 31; 34 (des.), pp. 31; 54-56.

MOREY, Jaume (1995): «Joan Coromines i Vigneaux, 90 anys». Bellpuig (Bellpuig), n.o 516 (25-III).

MORREALE, Margherita (1961): «Algunas adiciones al Diccionario crítico de J. Coromines derivadas de las antiguas biblias». Revista Portuguesa de Filología (Coimbra), n.o XI, pp. 119-122.

— (1962): «Algunas adiciones al DCELC derivadas de la versión bíblica del MS escurialense I-J-6». Boletín de la Real Academia Española (Madrid), n.o XLII, pp. 245-253.

— (1970): «Más apostillas en los márgenes del Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana de J. Coromines». Revista de Filología Española (Madrid), n.o LIII, pp. 137-154.

— (1973): «Otra serie de apostillas en los márgenes del Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana de J. Coromines, sacadas del ms. esc. 1.1.6». Revista de Filología Española (Madrid), n.o LVI, pp. 103-108.

MURIÀ, José M. (2003): «Pròleg». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 5-11. (Textos i Estudis, 6)

MYERS, Oliver T. (1963): «Some additions to Coromines’ Diccionario». Hispanic Review (Philadelphia), n.o XXXI, pp. 239-250.

— (1966): «Lexical Notes on Encina: Some Revisions for Recent Additions to the DCELC». Romance Notes (Chapell Hill), n.o 8, pp. 143-146. [Rectificacions a les addicions de MACRÍ 1956.]

NADAL I FARRERAS, Josep M. (1978): «Charlotte S. Maneikis Kniazzeh i Edward J. Neugaard: “Vides de sants rosselloneses”». Els Marges (Barcelona), n.o 12 (gen.), pp. 119-120.

NADAL I MALLOL, Hipòlit (1944): «“Miscel·lània Fabra”». Ressorgiment (Buenos Aires), XXIX, n.o 333 (abr.), p. 5.420. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 111-113. (Textos i Estudis, 6)]

— (1945): «Un professor català subvencionat per la Fundació Guggenheim». Ressorgiment (Buenos Aires), XXX, n.o 349 (ag.), p. 5.674. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 114-115. (Textos i Estudis, 6)]

— (1964): «Acadèmies i acadèmics». Ressorgiment (Buenos Aires), XLIX, n.o 580 (nov.), p. 9.310. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 138-139. (Textos i Estudis, 6)]

NARANJO I TEIXIDÓ, Manuel (1995): «Tota una vida per la llengua catalana». Crònica d’Ensenyament (Barcelona), n.o 75 (abr.), pp. 44-47.

NAVARRO ARISA, J. J. (1997): «Filólogo crucial en catalán y castellano». El Mundo (Madrid) (3-I), p. 4.

NAVARRO GÓMEZ, Pere (1991): «Normalitzar l’aranès: Joan Coromines, “El parlar de la Vall d’Aran. Gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó”». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 4.783 (23-II), p. 7.

NICOLAU D’OLWER, Lluís (2004): «Carta extractada de Lluís Nicolau d’Olwer a Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2004): Epistolari Joan Coromines & Joan Sales. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 428-431. (Textos i Estudis, 7)

NIETO BALLESTER, Emilio (2007): «Cat. xera, “bona acollida, àpat gatzara”, “flamarada, fogueró”, un o dos mots?». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 193-200.

NOUGUÉ, André (1964-1966): «Contribution aux recherches sur le vocabulaire hispanique (I, II, III)». Bulletin Hispanique (Bordeaux), n.o LXVI, pp. 125-161; n.o LXVII, pp. 135-151; n.o LXVIII, pp. 118-136. [Addicions.]

OLESTI, Isabel (2003): «Joan Sales en Ciurana». El País. Cataluña (Barcelona), (1-IX), p. 2.

OLIVA, Pau (1981): «Joan Coromines elogia el Centre Excursionista en los “Premis Jaume I”». El Noticiero Universal (Barcelona) (4-VI).

OLIVÉ I GUILERA, Francesc (1997): «El nostre consoci Joan Coromines, excursionista i lingüista». Muntanya (Barcelona), n.o 810 (abr.), pp. 47-51.

OLIVER, Joan (1997): «El Coromines no ha mort». Avui (Barcelona), n.o 6.903 (4-I), p. 4.

OROZ, Francisco J. (2007): «Quandoque bonus dormitat Corominas. Sobre “arrauga”, “laude”, “matar”». Zeitschrift für Katalanistik (Freiburg/Tübingen) n.o 20, pp. 63-19.