E. Articles

Bibliografia de Joan Coromines

Josep Ferrer i Costa

Bibliografia completa de Joan Coromines

~ 1925 ~

1. Coromines, Joan, «Etimologies araneses». Butlletí de Dialectologia Catalana (Barcelona), XIII (jul.-des. 1925), pp. 64-70.

~ 1931 ~

2. Coromines, Joan, «Notes etimològiques». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XIX (1931 [1932]), pp. 19-42.

~ 1932 ~

3. Coromines, Joan, «Turo “tuf” “Tuffstein”». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XX (1932 [1933]), pp. 330-332.

~ 1934 ~

4. Coromines, Joan, «Pic de la Mainera». Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Club Alpí Català (Barcelona), XLIV, n.o 469 (juny 1934), pp. 213-218.

5. Coromines, Joan, «[Resposta]». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XXII (1934), pp. 242-244.

6. Coromines, Joan, «Alre». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XXII (1934), pp. 244-249.

7. Coromines, Joan, «Bòria». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XXII (1934), pp. 249-251.

8. Coromines, Joan, «Borja». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XXII (1934), pp. 251-253.

~ 1935 ~

9. Coromines, Joan, «L’aportació forastera a l’estudi de la lingüística catalana». La Revista (Barcelona) (gen.-juny 1935), pp. 10-13.

10. Coromines, Joan, «Sobre l’etimologia de “alre”». Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. Revista de Lingüística, Folklore i Literatura (Palma de Mallorca), XVII, n.o 4 (oct.-nov. 1935), pp. 172-174.

11. Generalitat de Catalunya, Calella. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei Cartogràfic, 1935, 1 mapa, escala 1:100.000.

12. Coromines, Joan, «El parlar de Cardós i Vall Ferrera». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XXIII (1935 [1936]), pp. 241-331 + 1 mapa plegat. [> A8; cf. E17.]

~ 1936 ~

13. Coromines, Joan, «Toponímia catalana: Mètodes i resultats». Mai Enrera. Butlletí del Club Excursionista de Gràcia (Barcelona), XII, n.o 129 (febr.-març 1936), pp. 17-20.

14. Coromines, Joan, «Les relacions amb Grècia reflectides en el nostre vocabulari». Estudis Universitaris Catalans (Barcelona), XXII (1936) (Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’estudis literaris, històrics i lingüístics. III), pp. 283-315. [> A8; cf. E15.]

15. Coromines, Joan,«Les relacions amb Grècia reflectides en el nostre vocabulari». En: Institut d’Estudis Catalans, Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’estudis literaris, històrics i lingüístics. Vol. III. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1936, pp. 283-315. [> A8; cf. E14.]

16. Coromines, Joan, «Mots catalans d’origen aràbic». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XXIV (1936 [1937]), pp. 1-81. [> A8; cf. E18.]

17. Coromines, Joan, «[Resposta]». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XXIV (1936 [1937]), pp. 284-285. [Cf. E12.]

18. Coromines, Joan, «Addicions a l’article “Mots catalans d’origen aràbic” (p. 1-81)». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XXIV (1936 [1937]), pp. 286-288. [> A8; cf. E16.]

~ 1939 ~

19. Coromines, Jean, «Catalan roldor “sumac”». Romania (Paris), LXV, n.o 258 (abr. 1939), pp. 218-221.

~ 1940 ~

20. Corominas, Juan, «Lengua y gramática». Spiritus. Revista de los Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo (Mendoza) (ag.-set. 1940), pp. 57-63.

~ 1942 ~

21. Corominas, Juan, «Rasgos semánticos nacionales». Anales del Instituto de Lingüística (1941) (Mendoza), I (1942), pp. 129. [> A7.]

22. Corominas, Juan, «Nuevas etimologías españolas». Anales del Instituto de Lingüística (1941) (Mendoza), I (1942), pp. 119-153.

23. Corominas, Juan, «Aportaciones americanas a cuestiones pendientes». Anales del Instituto de Lingüística (1941) (Mendoza), I (1942), pp. 154-165.

24. Corominas, Juan, «Problemas por resolver». Anales del Instituto de Lingüística (1941) (Mendoza), I (1942), pp. 166-181.

25. Corominas, Juan, «Informe acerca de “Los trabajos realizados por el Instituto de Lingüística durante el curso de 1941”». Anales del Instituto de Lingüística (1941) (Mendoza), I (1942), pp. 190-194.

~ 1943 ~

26. Corominas, Juan, «Los nombres de la lagartija y del lagarto en los Pirineos». Revista de Filología Hispánica (Buenos Aires), V, n.o 1 (gen.-març 1943), p. 120. [> A7.]

27. Coromines, Joan, «“Dis Aup i Pirenèu”. À propos du “Rätisches Namenbuch”». En: Sache, Ort und Wort. Festschrift Jakob Jud. Genève: Librairie E. Droz, 1943, pp. 563587. (Romanica Helvetica; XX) [> A7.]

28. Coromines, Joan, «Noms de lloc catalans d’origen germànic». En: [B18], pp. 108-132. [> A5.]

~ 1944 ~

29. Corominas, Juan, «Indianorománica. Estudios de lexicología hispanoamericana». Revista de Filología Hispánica (Buenos Aires), VI, n.o 1 (gen.-març 1944), pp. 1-35. [Cf. E30, E31.]

30. Corominas, Juan, «Indianorománica. Occidentalismos americanos». Revista de Filología Hispánica (Buenos Aires), VI, n.o 2 (abr.-juny 1944), pp. 139-175. [Cf. E29, E31.]

31. Corominas, Juan, «Indianorománica. (continuación)». Revista de Filología Hispánica (Buenos Aires), VI, n.o 3 (jul.-set. 1944), pp. 209-254. [Cf. E29, E30.]

32. Corominas, Juan, «Historia, métodos e instrumental de la etimología». Letras. Boletín del Círculo de Profesores de Castellano y de Literatura Arnaldo C. Crivelli (Buenos Aires), I, n.o 3 (des. 1944), pp. 3-13.

33. Corominas, Juan, «Toponomástica cuyana. Orientaciones». Anales del Instituto de Etnografía Americana (Mendoza), V (1944), pp. 95-126. [> A7.]

34. Corominas, Juan, «Espigueo de latín vulgar». Anales del Instituto de Lingüística (1942) (Mendoza), II (1944), pp. 128-154. [> A7.]

35. Corominas, Juan, «Adiciones y enmiendas al primer tomo de los “Anales”». Anales del Instituto de Lingüística (1942) (Mendoza), II (1944), pp. 177-184.

36. Corominas, Juan, «Extracto del informe acerca de los trabajos realizados por el Instituto de Lingüística». Anales del Instituto de Lingüística (1942) (Mendoza), II (1944), pp. 185-188.

~ 1945 ~

37. Corominas, Juan, «Adiciones y enmiendas». Anales del Instituto de Lingüística (1943) (Mendoza), III (1945), p. 214.

~ 1946 ~

38. Coromines, Joan, «Una rectificació». Quaderns d’Estudis Polítics, Econòmics i Socials (Perpinyà), n.o 19 (set. 1946), p. 34.

39. Coromines, Joan, «Toponímia del Rosselló». Quaderns d’Estudis Polítics, Econòmics i Socials (Perpinyà), n.o 21 (nov.-des. 1946), p. 16. [> A2.]

~ 1947 ~

40. Corominas, John, «Spanish “deleznarse”». Word. Journal of the Linguistic Circle of New York (New York), III, n.o 1-2 (ag. 1947), pp. 73-76.

41. Corominas, Juan, «Problemas del “Diccionario Etimológico”. I». Romance Philology (Berkeley), I, n.o 1 (ag. 1947), pp. 23-38. [Cf. E42.]

42. Corominas, Juan, «Problemas del “Diccionario Etimológico”. II». Romance Philology (Berkeley), I, n.o 2 (nov. 1947), pp. 79-104. [Cf. E41.]

~ 1948 ~

43. Coromines, Joan, «Sobre la construcció en les expressions de data». La Nostra Revista (Mèxic), n.o 28 (abr. 1948), pp. 129-130. [> H28, H66.]

44. Corominas, John, «The Origin of Spanish “ferreruelo”, Italian “ferraiuolo”, and the Importance of the Study of the Lingua Franca for Romance Etymology». Publications of the Modern Language Association of America (New York), LXIII, n.o 2, part 1 (juny 1948), pp. 719-726.

45. Coromines, Joan, «Les dates en català». La Nostra Revista (Mèxic), n.o 33-34, (set.-oct. 1948), p. 320. [> H28, H66.]

46. Corominas, Joan, «Muestras del “Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana”». Vox Romanica. Annales Helvetici Explorandis Linguis Romanicis Destinati (Bern), X, n.o 1-2 (gen. 1948-des. 1949), pp. 63-72.

~ 1949 ~

47. Corominas, Joan, «Duas etimologias portuguesas». En: Miscelânea de filologia, literatura e história cultural à memória de Francisco Adolfo Coelho (1847-1919). Vol. I. Lisboa: Centro de Estudos Filológicos, 1949, pp. 334-340.

48. Corominas, Joan, «Notas etimológicas: 1. Arisco. 2. Port. ant. “comborça”, cast. ant. “combleza” ‘manceba do homem casado’, ‘rival’». Revista Portuguesa de Filologia (Coimbra), III, n.o 1-2 (1949-1950), pp. 35-44.

~ 1950 ~

49. Corominas, Juan, «Del pidal de Don Ramón». En: Estudios dedicados a Menéndez Pidal. Vol. I. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950, pp. 19-54.

~ 1951 ~

50. Corominas, Juan, «Sacar». Romance Philology (Berkeley), V, n.o 2-3 (nov. 1951-febr. 1952), pp. 158-162.

51. Coromines, Joan, «Algunes lleis fonètiques catalanes no observades fins ara». Estudis Romànics (Barcelona), III, n.o 2 (1951-1952 [1954]), pp. 201-230. [> A6.]

~ 1952 ~

52. Coromines, Joan, «D’alguns germanismes típics del català». En: Mélanges de Linguistique et Litterature offerts à Mario Roques. Vol. IV. Paris: Librairie Marcel Didier, 1952, pp. 27-52. [> A8.]

~ 1953 ~

53. Corominas, Juan, «Para la fecha del yeísmo y del lleísmo». Nueva Revista de Filología Hispánica (Homenaje a Amado Alonso I) (México), VII, n.o 12 (gen.-juny 1953), pp. 81-87. [> A7.]

54. Corominas, Juan, «Para la interpretación de las jaryas recién halladas (ms. G. S. Colin)». Al Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada (Madrid/Granada), XVIII, n.o 1 (1953), pp. 140-148. [> A7.]

55. Corominas, Joan, «L’“Onomasticon Cataloniæ”». Onoma. Bulletin d’Information et de Bibliographie (Louvain), IV (1953), pp. 44-49 + 1 mapa. [> A5, A12, E77.]

56. Coromines, Joan, «Sobre l’estil i manera de Martí J. de Galba i el de Joanot Martorell». En: Homenatge a Carles Riba en complir seixanta anys. Barcelona: Josep Janés Editor, 1953-1954, pp. 168-184. [> A6.]

~ 1954 ~

57. Corominas, J[ohn], «Sobre el origen de “alrededor”». Romance Philology (Berkeley), VII, n.o 4 (maig 1954), pp. 330-332.

58. Corominas, Joan, «Germànic o romànic?». Archivum. Revista de la Facultad de Filología (Miscelánea Filológica en memoria de Amado Alonso) (Oviedo), IV (1954), pp. 53-73. [> A5, A8.]

59. Corominas, Juan, «Falsos occidentalismos americanos». Boletín de Filología (Homenaje a Rodolfo Oroz VIII) (Santiago de Chile) (1954-1955), pp. 65-70.

~ 1955 ~

60. Corominas, Joan, «Sobre els elements preromans del domini català». En: VII Congreso Internacional de Lingüística Románica. Universidad de Barcelona, 7-10 Abril de 1953. Tom II: Actas y memorias. I. Barcelona: Abadía de San Cugat del Vallés, 1955, pp. 401-416. [> A5.]

61. Coromines, Joan, «Toponímia d’Andorra». En: Recueil de Travaux offert à M. Clovis Brunel, membre de l’Institut, directeur honoraire de l’École des Chartes, par ses amis, collègues et élèves. Vol. I. Paris: Société de l’École des Chartes, 1955, pp. 288-310. (Mémoires et Documents; XII) [> A5.]

62. Corominas, John, «New Information on HispanoCeltic from the Spanish Etymological Dictionary». Zeitschrift für celtische Philologie (Halle), XXV, n.o 1-2 (1955), pp. 30-58. [> A7.]

63. Corominas, Joan, «Onomasticon Cataloniæ». Onoma. Bulletin d’Information et de Bibliographie (Louvain), VI (1955-56), pp. 113-114.

~ 1956 ~

64. Corominas, Joan, «El idioma catalán». En: El libro blanco de Cataluña. Livre blanc de la Catalogne. White Book of Catalonia. Buenos Aires: Ediciones de la Revista Catalunya, 1956, pp. 30-38. [V. A2.]

~ 1958 ~

65. Coromines, Joan, «Normes lingüístiques, catalanes: ni antifranceses ni anticastellanes». Vida Nova. Revue Trimestrielle Occitane et Catalane (Montpellier), any 5, n.o 15 (abr.-juny 1958), pp. 12-24. [> A6, H67.]

66. Corominas, Joan, «Dues antigalles comarcals: “Carant” (“scaranto”), relíquia dels “Urnenfelder” alpinopirinencs». En: Etymologica. Walther von Wartburg zum Siebzigsten Geburtstag. Tübingen: Max Niemeyer, 1958, pp. 155-165 + 1 mapa. [> A5.]

67. Corominas, John, «Suggestions on the Origin of Some Old Place Names in Castilian Spain». En: Romanica. Festschrift für Gerhard Rohlfs. Halle: Max Niemeyer, 1958, pp. 97-120. [> A7; cf. E74.]

~ 1959 ~

68. Corominas, Joan, «Els noms dels municipis de la Catalunya aragonesa». Revue de Linguistique Romane (Paris), XXIII, n.o 89-90 (gen.juny 1959), pp. 35-63. [> A2, A5; cf. E70.]

69. Corominas, Joan, «“Saso”, “sarda”, “seix”, voces topográficas de substrato». Papeles de Son Armadans (Madrid/Palma de Mallorca), XIII, n.o 39 (juny 1959), pp. 291-310 + 1 mapa plegat. [> A5.]

70. Corominas, Joan, «Els noms dels municipis de la Catalunya aragonesa (Suite.)». Revue de Linguistique Romane (Paris), XXIII, n.o 91-92 (jul.des. 1959), pp. 304-338. [> A2, A5; cf. E68.]

~ 1960 ~

71. Corominas, Joan, «La toponymie hispanique préromane et la survivance du basque jusqu’au bas moyen âge (Phénomènes de Bilinguisme dans les Pyrénées Centrales)». En: VI. Internationaler Kongress für Namenforschung. München, 24-28 August 1958. Kongressberichte. Vol. I. München: Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1960, pp. 105-146 + 2 mapes plegats. (Studia Onomastica Monacensia; 2) [> A5.]

72. Corominas, Juan, «Sobre la etimología de Madrid». Revista de Filología Española (Madrid), XLIII, n.o 3-4 (1960), pp. 447-450. [> A7.]

73. Corominas, Joan, «De toponomástica hispana. Juicios, planes y tanteos». En: Studia Philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso por sus amigos y discípulos con ocasión de su 60o aniversario. Vol. I. Madrid: Gredos, 1960, pp. 373-411. [> A7.]

~ 1961 ~

74. Corominas, Joan, «Acerca del nombre del río “Esla” y otros celtismos». Nueva Revista de Filología Hispánica (Homenaje a Alfonso Reyes) (México), XV, n.o 12 (gen.-juny 1961), pp. 45-50. [> A7; cf. E67.]

75. Corominas, Joan, «Per l’origine di “ragazzo”». En: Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti. Vol. I. Palermo: G. Mori & Figli, 1961, p. 57. [> A8.]

~ 1962 ~

76. Coromines, Joan, «Sobre l’elocució catalana en el teatre i en la recitació». En: Miscel·lània Carles Cardó. Barcelona: Ariel, 1962 [1963], pp. 339-348. [> A6; cf. C5.]

~ 1963 ~

77. Corominas, Joan, «L’“Onomasticon Cataloniæ”». Pont Blau (Mèxic), n.o 124 (juny-jul. 1963), pp. 148-152. [> A5, A12; V. E55.]

78. Coromines, Joan, «El problema de “Quatretonda” i “Quatremitjana”, i la toponímia mossàrab del Maestrat». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló de la Plana), XXXIX, n.o 4 (oct.des. 1963), pp. 340-352. [> A5.]

~ 1964 ~

79. Coromines, Joan, «Qüestions onomàstiques». Serra d’Or (Barcelona), VI, n.o 5 (maig 1964), pp. 53-57.

80. Corominas, Joan, «¿Hablamos de palabras ibicencas?». Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca (Homenaje a Monseñor Isidoro Macabich) (Palma de Mallorca), LXVI, n.o 644-645 (jul.-des. 1964), pp. 187-189. [> A5.]

81. Corominas, Joan, «Sur un mot de l’Archiprêtre de Hita et l’origine de l’espagnol “badulaque”». En: Mélanges de Linguistique Romane et de Philologie Médiévale offerts à M. Maurice Delbouille. Vol. I: Linguístique Romane. Gembloux: Éditions J. Duculot, 1964, pp. 113-120. [> A7.]

~ 1965 ~

82. Coromines, Joan, «De com pronunciem el nom dels nostres personatges històrics. Observacions d’un filòleg». Criterion (Barcelona), n.o 26 (1965), pp. 49-68. [> A5.]

~ 1967 ~

83. Coromines, Joan, «Dos “vers” mal estudiats de Cerverí de Girona». En: Lengua, Literatura, Folklore. Estudios dedicados a Rodolfo Oroz. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1967, pp. 143-150.

~ 1970 ~

84. Corominas, Joan, «Hurgando en los nombres de parentesco (Alargun, Aizpa, Agure, Guraso)». Fontes Linguæ Vasconum. Studia et Documenta (Pamplona), II, n.o 5 (maig-ag. 1970), pp. 169-182. [> A7.]

85. C[oromina]s, J[ohn], «Catalan». En: Encyclopædia Britannica. Vol. V. Chicago/London/Toronto/Genova/Sydney/Tokyo/Manila: Encyclopædia Britannica, Inc., 1970, p. 60.

~ 1971 ~

86. Corominas, Joan, «El nuevo Abencuzmán». Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada (Madrid/Granada), XXXVI, n.o 2 (1971), pp. 241-254.

~ 1972 ~

87. Coromines, Joan, «Vernacle?». Lluc (Palma de Mallorca), LII, n.o 619 (oct. 1972), p. 25. [V. A6; cf. H22.]

88. Corominas, Joan, «De toponimia vasca y vasco-románica en los Bajos-Pirineos». Fontes Linguæ Vasconum. Studia et Documenta (Pamplona), IV, n.o 12 (set.-des. 1972), pp. 299-319.

89. Corominas, Joan, «Sobre els noms de lloc d’origen bereber». En: Studia Hispanica in honorem R. Lapesa. Vol. I. Madrid: Gredos, 1972, pp. 207-218. [> A8.]

90. Coromines, Joan, «Notes biogràfiques i bibliogràfiques». En: [B12], pp. 33-72.

~ 1973 ~

91. Coromines, Joan, «Du nouveau sur la toponymie occitane: Recherches sur les noms de lieux préromans de Languedoc et de Gascogne». Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge (Heidelberg), VIII, n.o 3-4 (des. 1973), pp. 193-308.

~ 1974 ~

92. Corominas, Joan, «Le problème du traitement de l’oi français comme è à la lumière des faits hispaniques et dans le cadre général du vocalisme du Moyen Français». En: Estudios filológicos y lingüísticos. Homenaje a Angel Rosenblat en sus 70 años. Caracas: Instituto Pedagógico, 1974, pp. 173-182. [> A8.]

~ 1975 ~

93. Coromines, Joan, «L’origen dels noms de “Gistau”, d’“Odèn” i d’altres noms de lloc catalans i aragonesos connexos». En: Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Geografia, Miscel·lània Pau Vila. Biografia, bibliografia, treballs d’homenatge. Granollers: Montblanc-Martín, 1975, pp. 243-248. (Monografies Locals. Sèrie B; 13) [> A7.]

~ 1976 ~

94. Coromines, Joan, «Sobre a unificación ortográfica galego-portuguesa». Grial (Vigo), n.o 53 (jul.-set. 1976), pp. 277-282.

95. Corominas, Joan, «Elementos prelatinos en las lenguas romances hispánicas». En: Actas del I Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica. Salamanca, 27-31 Mayo 1974. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1976, pp. 87-164 + índex (pp. 409-423).

~ 1977 ~

96. Coromines, Joan, «Ha estat català “assustar”?». En: Catalan Studies. Volume in Memory of Josephine de Boer. Barcelona: Hispam, 1977, pp. 55-58.

~ 1979 ~

97. Coromines, Joan, «D’alguns aspectes desatesos en l’estudi del llatí vulgar». Els Marges (Barcelona), n.o 15 (1979), pp. 15-26.

~ 1980 ~

98. Coromines, Joan, «“Els darrers dies” —zum thema Katalanismen». En: Romania Cantat. Lieder in alten und neuen Chorstzen mit sprachlichen, literarischen und musikwissenschaftlichen Interpretationen, Gerhard Rohlfs zum 85. Geburtstag gewidmet. Vol. I. Tübingen: Gunter Narr, 1980, pp. 319-327.

~ 1983 ~

99. Coromines, Joan, «Toponímia de la Vall de Boí. I». Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior (Barcelona), n.o 12 (1983), pp. 1-20. [Cf. E100.]

100. Coromines, Joan, «Toponímia de la Vall de Boí. II». Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior (Barcelona), n.o 14 (des. 1983), pp. 1-23. [Cf. E99.]

~ 1984 ~

101. Coromines, Joan, «Altres fragments de poemes d’Eiximenis deixatats en les seves obres en prosa». En: Miscel·lània Sanchis Guarner. Vol. I. València: Universitat de València, 1984, pp. 89-90. [> E104.]

~ 1987 ~

102. Corominas, Joan, «Sobre el origen de dos antiquísimos adverbios gallegos». En: Homenaje a Don Agapito Rey. Trabajos publicados en su honor a cargo de Josep Roca-Pons. Bloomington: Indiana University. Department of Spanish and Portuguese, 1987, pp. 43-49.

~ 1991 ~

103. Coromines, Joan, «Etimologia de Reus». Revista de Catalunya. Nova etapa (Barcelona), n.o 58 (des. 1991), pp. 55-64.

~ 1992 ~

104. Coromines, Joan, «Altres fragments de poemes d’Eiximenis deixatats en les seves obres en prosa». En: Miscel·lània Sanchis Guarner. Vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, pp. 461-466. [V. E101.]