N. Catàlegs d’exposicions

Bibliografia de Joan Coromines

Josep Ferrer i Costa

Bibliografia completa de Joan Coromines

1. Ferrer i Costa, Josep; Pujadas i Marquès, Joan, Centenari Joan Coromines. Pineda de Mar: Ajuntament de Pineda de Mar, oct. 2005, 34 pp. [2.a ed.: Pineda de Mar: Any Coromines, febr. 2006, 52 pp.; 3.a ed. (1.a ed. en anglès): Centenary Joan Coromines. Pineda de Mar: Any Coromines, març 2006, 56 pp.]

2. Perejaume, Amidament de Joan Coromines. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya, 2005, 27 pp. [És el catàleg de l’exposició instal·lada a L’Entresol de la Pedrera del 4 al 26 de novembre de 2005.] [Reprodueix en facsímil quatre pàgines de les onze llibretes d’excursions de Joan Coromines.]