D. Col·laboracions

Bibliografia de Joan Coromines

Josep Ferrer i Costa

Bibliografia completa de Joan Coromines

~ 1933 ~

1. Generalitat de Catalunya, Llista dels noms dels municipis de Catalunya dreçada per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans amb la col·laboració de la Ponència de Divisió Territorial. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1933, 31 pp. [Elaborada per Pompeu Fabra, Josep Maria de Casacuberta i Joan Coromines.] [> A2; cf. D2.]

2. Generalitat de Catalunya, «Llista dels noms dels municipis de Catalunya dreçada per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans amb la col·laboració de la Ponència de Divisió Territorial». En: Divisió territorial. Estudis i projectes. Nomenclàtor de municipis. Text. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1933, pp. 341-371. [> A2; cf. D1.]

3. Soler i Santaló, Juli, Guia de la Vall d’Aran. 2 ed. corregida i posada al dia per A. Oliveras i Folch i Lluís Estasen i Pla amb un mapa a l’escala d’1:100.000. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya. Club Alpí Català, 1933, 285 pp. + 1 mapa plegado. [Revisió de J. Coromines: p. 263.]

4. Fabra, Pompeu; Griera, Antoni; Coromines, Joan, «Índexs generals dels vint primers volums». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XXI (1933 [1935]), xii + 356 pp.

~ 1934 ~

5. Fabra, Pompeu; Alòs-Moner, Ramon d’; Aramon i Serra, Ramon; Bohigas, Pere; Capdevila, Josep Maria; Casacuberta, Josep Maria de; Corominas, Pere; Corominas, Joan; Martorell, Francesc; Massó-Torrents, Jaume; Montoliu, Manuel de; Nicolau d’Olwer, Lluís; Olivar, Marçal; Rovira i Virgili, Antoni; Rubió, Jordi; Vila, Pau, Desviacions en els conceptes de llengua i de Pàtria. [Barcelona]: [s. n.], [1934], [4 pp.]. [> D33, D38; cf. D6, D7, D8, D9, D10.]

6. Fabra, Pompeu; Alòs-Moner, Ramon d’; Aramon i Serra, Ramon; Bohigas, Pere; Capdevila, Josep Maria; Casacuberta, Josep Maria de; Corominas, Pere; Corominas, Joan; Martorell, Francesc; Massó-Torrents, Jaume; Montoliu, Manuel de; Nicolau d’Olwer, Lluís; Olivar, Marçal; Rovira i Virgili, Antoni; Rubió, Jordi; Vila, Pau, «Desviacions en els conceptes de llengua i de Pàtria». Oc (Tolosa), n.os 16-17 (gen.-abr. 1934), pp. 76-80. [> D33, D38; cf. D5, D7, D8, D9, D10.]

7. Fabra, Pompeu; Alòs-Moner, Ramon d’; Aramon i Serra, Ramon; Bohigas, Pere; Capdevila, Josep Maria; Casacuberta, Josep Maria de; Corominas, Pere; Corominas, Joan; Martorell, Francesc; Massó-Torrents, Jaume; Montoliu, Manuel de; Nicolau d’Olwer, Lluís; Olivar, Marçal; Rovira i Virgili, Antoni; Rubió, Jordi; Vila, Pau, «Desviacions en els conceptes de llengua i de Pàtria». Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (Palma de Mallorca), XVI, n.o 2 (març-juny 1934), pp. 35-37. [> D33, D38; cf. D5, D6, D8, D9, D10.]

8. Fabra, Pompeu; Alòs-Moner, Ramon d’; Aramon i Serra, Ramon; Bohigas, Pere; Capdevila, Josep Maria; Casacuberta, Josep Maria de; Corominas, Pere; Corominas, Joan; Martorell, Francesc; Massó-Torrents, Jaume; Montoliu, Manuel de; Nicolau d’Olwer, Lluís; Olivar, Marçal; Rovira i Virgili, Antoni; Rubió, Jordi; Vila, Pau, «Desviacions en els conceptes de llengua i de Pàtria». L’Opinió (Barcelona), VII, n.o 910 (5-v-1934), p. 8. [> D33, D38; cf. D5, D6, D7, D9, D10.]

9. Fabra, Pompeu; Alòs-Moner, Ramon d’; Aramon i Serra, Ramon; Bohigas, Pere; Capdevila, Josep Maria; Casacuberta, Josep Maria de; Corominas, Pere; Corominas, Joan; Martorell, Francesc; Massó-Torrents, Jaume; Montoliu, Manuel de; Nicolau d’Olwer, Lluís; Olivar, Marçal; Rovira i Virgili, Antoni; Rubió, Jordi; Vila, Pau, «Desviacions en els conceptes de llengua i de Pàtria». La Veu de Catalunya (Barcelona), XLIV, n.o 11.822 (6-v-1934), p. 8 [> D33, D38; cf. D5, D6, D7, D8, D10.]

10. Fabra, Pompeu; Alòs-Moner, Ramon d’; Aramon i Serra, Ramon; Bohigas, Pere; Capdevila, Josep Maria; Casacuberta, Josep Maria de; Corominas, Pere; Corominas, Joan; Martorell, Francesc; Massó-Torrents, Jaume; Montoliu, Manuel de; Nicolau d’Olwer, Lluís; Olivar, Marçal; Rovira i Virgili, Antoni; Rubió, Jordi; Vila, Pau, «Desviacions en els conceptes de llengua i de Pàtria». Ressorgiment (Buenos Aires), XIX, n.o 215 (juny 1934), pp. 3.466-3.467. [> D33, D38; cf. D5, D6, D7, D8, D9.]

~ 1935 ~

11. Fabra, Pompeu; Vila, Pau; Corominas, Joan; Aramon, Ramon; Casacuberta, Josep M. de; Sorlí Ballester, Llorenç (?), «[Telegrama de salutació a Proa]». Timó (València), n.o 1 (jul. 1935), p. 3.

~ 1936 ~

12. Corachan, Manuel (dir.), Diccionari de medicina amb la correspondència castellana i francesa seguit d’un vocabulari castellà-català i un de francès-català. Per encàrrec de l’Associació de Metges de Llengua Catalana. Revisat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Prologat per August Pi i Sunyer i Pompeu Fabra. Barcelona: Salvat, 1936, 829 pp. [Revisió de J. Coromines: p. [iv].]

13. Coromines, Joan; Ribas, Enric, «Per al recull dels noms de lloc de Catalunya». Mai Enrera. Butlletí del Club Excursionista de Gràcia (Barcelona), XII, n.o 129 (febr.-març 1936), pp. 21-26. [> D15, D20.]

14. Cardús, Cristòfor, «Els noms de lloc de Catalunya. Sant Pere de Riudebitlles». Mai Enrera. Butlletí del Club Excursionista de Gràcia (Barcelona), n.o 129 (febr.-març 1936), pp. 27-38. [Revisió de J. Coromines.] [> D15.]

15. Coromines, Joan; Ribas, Enric, «Per al recull dels noms de lloc de Catalunya». En: Per al recull dels noms de lloc de Catalunya. Extret de «Mai Enrera». Butlletí del Club Excursionista de Gràcia, febrer-març 1936. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica, 1936, pp. 5-11. [> D20; V. D13, D14.]

16. Castro, Américo, Glosarios latino-españoles de la Edad Media. Madrid: Junta para Ampliación de Estudios. Centro de Estudios Históricos, 1936, lxxxvii + 378 pp. (Revista de Filología Española. Anejo; 22) [2.a ed. facsímil: Américo Castro, Glosarios latino-españoles de la Edad Media. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991, [5] + lxxxvii + 378 pp. (Biblioteca de Filología Hispánica; 3)] [Revisió de J. Coromines: p. xx.]

17. Casacuberta, J[osep] M[aria] de; Coromines, J[oan], «Materials per a l’estudi dels parlars aragonesos. Vocabulari». Butlletí de Dialectologia Catalana. Revista Catalana de Lingüística. Segona època (Barcelona), XXIV (1936 [1937]), pp. 158-183 + 1 mapa plegat.

18. [Fabra, Pompeu,] Curs superior de català professat pel mestre Pompeu Fabra, a la Universitat Autònoma de Barcelona (1936-37). Pres taquigràficament per l’alumna Anna Pi Pousa. [Barcelona: Mecanografiat: amb correccions de mà de Joan Coromines (?)], 352 pp., ms. 2.372 de la Biblioteca de Catalunya.

~ 1947 ~

19. Corominas, Hortensia; Corominas, John, «Spanish “santurrón”». Modern Language Notes (Baltimore) (febr. 1947), pp. 122-124.

~ 1953 ~

20. Coromines, Joan; Ribas, Enric, «Apèndix. Normes per al recull dels noms de lloc de les terres catalanes». En: Josep Iglésies, Els noms de lloc de les terres catalanes. I. La Riba (Termes municipal i parroquial). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Geografia, 1953, pp. 79-83. [V. D13, D15.]

~ 1954 ~

21. Fabra, Pompeu, Diccionari general de la llengua catalana. 2a ed. Barcelona: A. López Llausàs, 1954, xxvii + 1.761 pp. [Revisió de J. Coromines: p. xx.]

~ 1955 ~

22. Cuervo, Rufino José; Martínez, Fernando Antonio, «Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana (continuación). Emplazar». Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), XI (1955-56), pp. 188-192. [Col·laboració de J. Coromines: p. 192.] [> D24, D37; cf. D23, D29.]

~ 1957 ~

23. Cuervo, Rufino José; Martínez, Fernando Antonio, «Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana (continuación). Emplear, Empleo». Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), XII (1957), pp. 205-219. [Col·laboració de J. Coromines: p. 219.] [> D24, D37; cf. D22, D29.]

24. Cuervo, Rufino José, Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. Continuado y editado por el Instituto Caro y Cuervo con la cooperación de la Unión Panamericana. Redactor: Fernando Antonio Martínez. Tomo tercero, fascículo 2 (EMPEREZARÉMULO). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1961, pp. 145200. [Col·laboració de J. Coromines.] [> D37; V. D22, D23; cf. D29.]

~ 1959 ~

25. Moll, Francesc de B., Els llinatges catalans (Catalunya, País Valencià, Illes Balears). Assaig de divulgació lingüística. Palma de Mallorca: Moll, 1959, 441 pp. (Biblioteca Raixa; 40, 41, 42) [2.a ed. molt augmentada, 1982, 387 pp. (Els Treballs i els Dies; 23)] [Ajut de J. Coromines: p. 10.]

~ 1962 ~

26. Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica, «[Full volant]». Barcelona: Impremta Altés, 1962 [1964], 4 pp. [Revisió de J. Coromines.]

~ 1963 ~

27. Solé i Sabarís, Lluís (dir.). Geografia de Catalunya. Barcelona: Aedos, 1963-1974, 3 vols.: I: Geografia general, 1963, 665 pp.; II: Geografia comarcal, I, 1968, 617 pp.; III: Geografia comarcal, II, 1974, 722 pp. (Enciclopèdia Catalana Aedos; 4, 5, ) [Assessorament de J. Coromines.]

~ 1964 ~

28. Centre Excursionista de Catalunya. Diccionari nomenclàtor de pobles i poblats de Catalunya. 2.a ed. Barcelona: Aedos, 1964, xiii + 593 pp. [1.a ed.: Centre Excursionista de Catalunya, 1936.] [Revisió de J. Coromines.]

~ 1973 ~

29. Cuervo, Rufino José, Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. Continuado y editado por el Instituto Caro y Cuervo con la cooperación de la Unión Panamericana. Redactor Fernando Antonio Martínez. Tomo tercero, fascículo 3 (ENENCALLAR). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1973, pp. 201272. [Col·laboració de J. Coromines.] [> D37; cf. D22, D23, D24.]

~ 1974 ~

30. Coromines, Joan; Sugranyes de Franch, Ramon, «Joaquim Balcells i la Bernat Metge». Serra d’Or (Barcelona), XVI, n.o 175 (abr. 1974), p. 1 [193].

~ 1982 ~

31. Coromines, Joan; Mascaró Passarius, J[osep], «Aproximació a la toponímia mossàrab balear». Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior (Barcelona), n.o 10 (1982), pp. 29-41.

~ 1983 ~

32. Canudas, Josep, Història de l’aviació catalana (1898-1936). Barcelona: La Magrana, 1983, 307 pp. [Revisió de J. Coromines.]

~ 1984 ~

33. Fabra, Pompeu; Alòs-Moner, Ramon d’; Aramon i Serra, Ramon; Bohigas, Pere; Capdevila, Josep Maria; Casacuberta, Josep Maria de; Corominas, Pere; Corominas, Joan; Martorell, Francesc; Massó-Torrents, Jaume; Montoliu, Manuel de; Nicolau d’Olwer, Lluís; Olivar, Marçal; Rovira i Virgili, Antoni; Rubió, Jordi; Vila, Pau, «Desviacions en els conceptes de llengua i de Pàtria». En: Lamuela, Xavier; Murgades, Josep, Teoria de la llengua literària segons Fabra. Barcelona: Quaderns Crema, 1984, pp. 285-289. (Assaig; 2) [> D38; V. D5, D6, D7, D8, D9, D10.]

~ 1985 ~

34. Coromines, Joan; Cortès, Fermí, «Materials de toponímia suecana». Quaderns de Sueca (Sueca), n.o VII (juny 1985), pp. 129-161.

~ 1989 ~

35. Moll, Francesc de Borja; Fuster, Joan; Tarradell, Miquel; Andrés Estellés, Vicent; Pedrolo, Manuel de; Llompart, Josep Maria; Aramon, Ramon; Coromines, Joan; Calders, Pere; Valor, Enric; Benguerel, Xavier; Villangómez, Marià, «La protesta dels Premi d’Honor». Punt Diari (Girona), n.o 3.280 (7-ix-1989), p. 23.

36. Agud Querol, Manuel; Tovar, Antonio, Diccionario etimológico vasco. Donostia-San Sebastián: Guipuzkoako Foru Albundia=Diputación Foral de Guipúzcoa, 1989- . I (A-ARDUI), 1989, pp. 253-312, 625-694 i 845-913; II (ARDUN-BEUDEN), 1990, pp. 133-203, 463-532 i 897-954; III (BEULE-EGILEOR, BABARRASO-BAZUR), 1991, pp. 111-202, 615-668 i 819-870; IV (EGILUMA-GALANGA), 1991, pp. 255-314, 543-622 i 805-864; V (GALANI-ILOZA), 1992, pp. 281-340, 645-694 i 825-914; VI (ILPIZTU-KOROTZ), 1993, 321-360, 613-692 i 949-1.028; VII (KORPA-ORLOI), 1995, pp. 263-332, 631-682 i 915-992. (Anejos del “Anuario del Seminario de Filología Vasca ‘Julio de Urquijo’”; xiii, xix, xxiv, xxvi, xxx, xxxiii i xxxvii) [Revisió de J. Coromines de les lletres A, B y D.]

~ 1994 ~

37. Cuervo, Rufino José, Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. Vol. III (E). Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1994 (1.a reimp.), 1.505 pp. (s. v. emplazar, emplear, empleo, en encallar) [«[…] la Unión Panamericana reunida en 1949, constituyó la Comisión del Diccionario de Cuervo. Merced a este convenio se logró el concurso del lexicógrafo español Joan Corominas, quien en calidad de asesor estuvo vinculado a la continuación del Diccionario a partir de 1957 hasta el año de 1969. Con el advenimiento del lingüista al recientemente creado Departamento se comenzó de una manera sistemática la publicación en fascículos de la obra del eximio filólogo bogotano.», p. [II].] [V. D22, D23, D24, D29.]

~ 1998 ~

38. Fabra, Pompeu; Alòs-Moner, Ramon d’; Aramon i Serra, Ramon; Bohigas, Pere; Capdevila, Josep Maria; Casacuberta, Josep Maria de; Corominas, Pere; Corominas, Joan; Martorell, Francesc; Massó-Torrents, Jaume; Montoliu, Manuel de; Nicolau d’Olwer, Lluís; Olivar, Marçal; Rovira i Virgili, Antoni; Rubió, Jordi; Vila, Pau, «Desviacions en els conceptes de llengua i de pàtria». Llengua Nacional. Segona època (Barcelona), n.o 23 (juny 1998), pp. 6-8. [V. D5, D6, D7, D8, D9, D10, D33.]