H. Discursos i cartes

Bibliografia de Joan Coromines

Josep Ferrer i Costa

Bibliografia completa de Joan Coromines

~ 1934 ~

1. Coromines, Joan, «Pompeu Fabra, lingüista». En: Associació de la Premsa de Badalona, Homenatge a Pompeu Fabra. Dia 28 de gener de 1934. Badalona: Gràfiques Harlem, [s. a.], [pp. 12-13].

~ 1946 ~

2. Coromines, Joan, «[Carta a Joan Sales]». Quaderns de l’Exili (Mèxic), n.o 24 (oct.-des. 1946), p. iv. [> H28, H67.]

~ 1949 ~

3. Coromines, Joan, «A Rare Manuscript». The Sun (Chicago) (17-x-1949).

~ 1950 ~

4. [Corominas, Juan], «Declaración del prof. Juan Corominas opinando sobre el “Diccionari”». En: Alcover, Antoni M.a; Moll, Francesc de B., Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: [s. n.], 1950, vol. VII (lli-om), fascicle 51 (novenal-nyàmara), pp. 801-816.

~ 1951 ~

5. Coromines, Joan, «Carta a Agustí Cabruja». En: Cabruja, Agustí, Raïm. Il·lustracions de Marcel·lí Porta. Mèxic: [Ediciones Vértice], 1951, [p. iii].

~ 1953 ~

6. [Amb el pseudònim de:] Fluvià, Miquel de, «Congrés Internacional de Lingüística a Barcelona. Informació d’un dels nostres corresponsals». La Nostra Revista (Mèxic), n.o 67-72 (jul.-des. 1953), pp. 92-94. [> H66; cf. H7, H8.]

7. [Amb el pseudònim de:] Nebot, Ramon, «El Congrés de Lingüística a Barcelona». Pont Blau (Mèxic), n.o 13 (nov. 1953), pp. 287-289. [> H66; cf. H6, H8.]

8. [Coromines, Joan,] «El Congrés de Lingüística a Barcelona». Ressorgiment (Buenos Aires), XXXVIII, n.o 448 (nov. 1953), pp. 7.211-7.212. [> H66; cf. H6, H7.]

~ 1954 ~

9. Coromines, Joan, «Jakob Jud (1882-1952)». En: Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans (1953). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1954, pp. 90-100. [> A6.]

10. Coromines, Joan, «Amado Alonso (1897-1952)». En: Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans (1953). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1954, pp. 118-124.

~ 1956 ~

11. [Amb el pseudònim de:] I. I., «Almogàver reial». Ressorgiment (Buenos Aires), XLI, n.o 481 (ag. 1956), p. 7.751. [> H66.]

~ 1957 ~

12. Coromines, Joan, «Nota del Profesor Coromines». Canigó. Revista Literaria-Cultural, Deportiva (Figueres), IV, n.o 42, extraordinari (ag. 1957), [p. 7].

13. Coromines, Joan, «Etimologías toponímicas». Destino. Segunda época (Barcelona), n.o 1.061 (7-xii-1957), p. 11. [> H14, H70.].
Disponible a http://mdc2.cbuc.cat/u?/destino,174270

14. Coromines, Joan, «Etimologías toponímicas».Canigó. Revista Literaria-Cultural, Deportiva (Figueres), IV, n.o 46, extraordinari (des. 1957), [p. 15]. [> H70; V. H13.]

~ 1959 ~

15. Coromines, Joan, «A propòsit d’uns articles». Ressorgiment (Buenos Aires), n.o 511 (febr. 1959), p. 8.231.

16. [Coromines, Joan,] «Comunicació de Joan Coromines: Possible col·laboració dels investigadors locals a l’“Onomasticon Cataloniæ”». Serra d’Or (Barcelona), I, n.o 2-3 (nov.-des. 1959), pp. 32-33. [> H70.]

~ 1963 ~

17. Coromines, Joan, «Fabra, lingüista». Serra d’Or (Barcelona), V, n.o 12 (des. 1963), pp. 38-40.

~ 1965 ~

18. [Coromines, Joan,] «La “ventura” dels 25 anys de Pau…». Ressorgiment (Buenos Aires), L, n.o 584 (març 1965), p. 9.372. [> H66.]

~ 1967 ~

19. Coromines, Joan, «Postdata al número de Josep Pla». Destino. Segunda época (Barcelona), n.o 1.551 (29-iv-1967), p. 51. [> H61.].
Disponible a http://mdc2.cbuc.cat/u?/destino,126554

~ 1971 ~

20. Corominas, Joan, «Pompeu Fabra, lingüista». En: 8 conferències sobre Catalunya. Barcelona: Proa, 1971, pp. 13-32. [> A6.]

21. Coromines i vinyó [sic], Joan, «El català, llengua de la Ribagorça». En: Les terres de Lleida en la geografia, en l’economia i en la cultura. Barcelona: Pòrtic, 1971, pp. 111-115. (Pòrtic 71; 2)

~ 1972 ~

22. Coromines, Joan, «Un gran filòleg contra la “llengua vernacla”». Lluc (Palma de Mallorca), LII, n.o 619 (oct. 1972), p. 24 [248]. [Cf. E87.]

~ 1973 ~

23. Coromines, Joan, «Pompeu Fabra: 25 años de su muerte». Diario de Barcelona (Barcelona), n.o 304 (23-xii-1973), p. 4. [V. A6.]

~ 1980 ~

24. Coromines, Joan, «Prefaci del “Diccionari”». Avui (Barcelona), V, n.o 1.148 (13-i-1980), p. 25. [V. A10.]

~ 1981 ~

25. Coromines, Joan, «Clar i gallec». Avui (Barcelona), VI, n.o 1.499 (3-iii-1981), p. 4.

26. Coromines, Joan, «Joan Coromines, filòleg i excursionista». Muntanya. Centre Excursionista de Catalunya. Club Alpí Català (Barcelona), 88, n.o 715 (juny 1981), pp. 389-390. [> L2.]

~ 1983 ~

27. Coromines, Joan, «Amb l’agraïment del Casal i el Francolí». El Francolí. Segona època (L’Espluga de Francolí), n.o 4 (maig 1983), p. 8.

~ 1984 ~

28. Alamany i Sesé, Raimon, «Sobre la construcció en les expressions de data. Edició de la polèmica entre Joan Coromines i Antoni Rovira i Virgili». Revista de Llengua i Dret (Barcelona), n.o 4 (nov. 1984), pp. 83-110. [V. E43, E45, H2; cf. H66, H67.]

29. Coromines, Joan, «Un vas comunicant des dels temps jaumins». Avui (Barcelona) (25-x-1984), p. 23. [> H30.]

30. Coromines, Joan, «La unitat de la llengua com a fet científic». En: Els Països Catalans: un debat obert. València: Eliseu Climent, ed., 1984, pp. 87-94. (La Unitat; 92) [V. H29.]

~ 1986 ~

31. Coromines, Joan, «Uns brins de mossarabisme valencià». Caplletra. Revista de Filologia (Barcelona), n.o 1 (tardor 1986), pp. 21-27. [> H64.]

~ 1987 ~

32. Coromines, Joan, «Entorn d’unes puntualitzacions sobre Verdaguer. Carta oberta a Ernest Lluch». Revista de Catalunya. Nova etapa (Barcelona), n.o 13 (nov. 1987), p. 169.

~ 1988 ~

33. Coromines, Joan, «Qüestió de noms». El Temps. Setmanari d’Informació General (València), V, n.o 194 (7-12-iii-1988), p. 71.

34. Coromines, Joan, «Carta de adesom enviada polo Prof. Joan Coromines». Agália. Revista da Associaçom Galega da Língua (A Coruña), n.o 13 (primavera 1988), p. 108. [> H49.]

~ 1989 ~

35. Coromines, Joan, «Carta oberta al ministre de Cultura». Avui (Barcelona), XIII, n.o 4.160 (7-vi-1989), p. 15. [> L2, H44; cf. H36, H37.]

36. [Coromines, Joan], «Carta de Joan Coromines a Jorge Semprún». El Temps. Setmanari d’Informació General (València), VI, n.o 261 (19-25-vi-1989), p. 75. [> L2, H44; cf. H35, H37.]

37. Coromines, Joan, «Carta oberta al ministre de Cultura». Recull (Blanes), LXIX, n.o 1.582 (22-vii-1989), p. 11. [> L2, H44; cf. H35, H36.]

~ 1991 ~

38. Coromines, Joan, «[Carta a Pius Font i Quer]». En: Fabra, Pompeu; Font i Quer, Pius; Garganta, Miquel, Un epistolari fonamental per a la lexicografia científica catalana (1928-1953). Edició a cura de Carles Riera i Fonts i Joan Vallès Xirau. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1991, p. 49. (Biblioteca Filològica; xxvi)

~ 1994 ~

39. Coromines, Joan, «Versos que vaig fer a la meva muller Bàrbara de Haro († 1981), en mar 11-vi-1966, dia del seu aniversari, navegant cap a Catalunya». En: Ferrer i Costa, Joan, «Coromines culmina la redacció del seu gran Onomasticon Cataloniæ». Repòrter. La Revista d’Informació de l’Alt Maresme (Pineda de Mar), III, n.o 19 (febr. 1994), p. 11.

40. Coromines, Joan, «Carta oberta». Avui (Barcelona), n.o 5.972 (10-vi-1994), p. 3. [Cf. H41, H42.]

41. Coromines, Joan, «Carta oberta». La Vanguardia (Barcelona), n.o 40.421 (10-vi-1994), p. 8. [Cf. H40, H42.]

42. Coromines, Joan, «Carta oberta». El Punt (Girona), n.o 4.841 (10-vi-1994), p. 40. [Cf. H40, H41.]

~ 1995 ~

43. [Coromines, Joan,] «Discurs que va pronunciar Joan Coromines el 18 d’abril de 1980, amb motiu del lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat». En: [L2], pp. 119-120. [> H61.]

44. [Coromines, Joan,] «Carta que Joan Coromines va dirigir a Jorge Semprún, ministre de Cultura, amb motiu de ser-li atorgat el Premio Nacional de las Letras». En: [L2], pp. 125-126. [V. H35, H36, H37.]

45. [Corominas, Joan,] «Hace treinta años, en nuestras páginas: Joan Corominas escribe a Víctor Hurtado». El Miliario Extravagante. Boletín Intermitente para el Estudio de las Vías Romanas y Otros Temas de Geografía Histórica (Cádiz), n.o 50 (març 1995), pp. 12-14.

~ 1996 ~

46. Coromines, Joan, «Judicis imprudents». Avui (Barcelona), n.o 6.684 (28-vi-1996), p. 4. [Cf. H47, H48.]

47. Coromines, Joan, «Coromines y Borja de Riquer». La Vanguardia (Barcelona), n.o 41.166 (30-vi-1996), p. 34. [Cf. H46, H48.]

48. Coromines, Joan, «Coromines a Borja de Riquer». El Temps. Setmanari d’Informació General (València), n.o 632 (29-vii-1996), p. 4. [Cf. H46, H47.]

49. Henríquez Salido, M[aria] do Carmo, «O “nosso” mestre Joan Coromines, um grande cientista e um grande patriota». Agália. Revista Internacional da Associaçom Galega da Língua (A Coruña), n.o 48 (hivern 1996), pp. 417-433. [V. H34.]

~ 1997 ~

50. Coromines, Joan, «Carta des de Chicago». El 9 Nou. L’Extra. (Granollers, Ripoll, Sabadell, Terrassa i Vic), (10-i-1997), p. 8.

51. Coromines, Joan, «L’última carta». El Temps. Setmanari d’Informació General (València), n.o 656 (13-i-1997), p. 47. [> H54.]

52. [Coromines, Joan,] «Koldo Mitxelenari/A Koldo Mitxelena. Nire Adiskideari/A un compañero.» En: Koldo Mitxelena Elissalt, 1915-1987. Erakusketa-Exposición, 1997 ko martxoak 21-maiatzak 10, 21 de marzo-10 de mayo de 1997. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia=Diputación Foral de Gipuzkoa, 1997, pp. 19-21. (Koldo Mitxelena Kulturunea)

53. [Coromines, Joan,] «Últim escrit de Joan Coromines». Saó (València), n.o 203 (gen. 1997), p. 39.

~ 1998 ~

54. Coromines, Joan, «Plany». A: Giner i Marco, Josep, Obra filològica (1931-1991). Estudi preliminar, edició crítica i índex a cura d’Antoni Ferrando, amb la col·laboració de Santi Cortés i, a tall de pròleg, Plany de Joan Coromines. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Denes, 1998, p. ix. [V. H51.]

55. [Coromines, Joan,] «Carta del lingüista a l’escriptor [Josep Pla]. Coromines: “Sóc al seu costat”». En: Josep Pla – Joan Fuster. València: El Temps, fascicle 29, p. 233. [> H61.]

56. Coromines i Vigneaux, Joan, «[Testimoni contemporani de Pompeu Fabra]». En: Mir, Jordi, Memòria de Pompeu Fabra. 50 testimonis contemporanis. Presentació del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Soley. Barcelona: Proa, 1998, pp. 179-184. (Proa Memòria; 2)

57. Coromines, Joan (†), «Carles Riba i la llengua». Revista de Catalunya. Nova etapa (Barcelona), n.o 135 (des. 1998), pp. 108-113. [> H65.]

58. Ferrer, Joan; Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Pompeu Fabra i Joan Coromines. La correspondència dels anys de l’exili. Estudi sobre l’ús del guionet en català i Llistes d’esmenes al «Diccionari general» per Pompeu Fabra. Presentació de Max Cahner, president de la Fundació Pere Coromines, i proemi de Manuel Castellet, president de l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 1998 [1999], 281 pp. (Textos i Estudis; 1) [Cf. H68.]

~ 1999 ~

59. Ferrer, Joan; Ferrer, Josep; Pujadas, Joan, «Fragments de correspondència entre Joan Coromines i Josep Giner». Alba. Revista d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida (Ontinyent), n.o 12 (1997 [1999]), pp. 193-199.

~ 2000 ~

60. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines-Francesc de B. Moll. Apèndix: Epistolari Pompeu Fabra-Francesc de Borja Moll. Pròleg d’Aina Moll. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2000, 623 pp. (Textos i Estudis; 2)

~ 2001 ~

61. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines & Josep Pla. Apèndix: Articles de Josep Pla i Joan Coromines. Pròleg de Marina Gustà. Barcelona: Fundació Pere Coromines/Destino, 2001, 164 pp. (Textos i Estudis; 3) [V. H19, H43, H55, J2, J6; cf. H62.]

62. Garolera, Narcís (ed.), «Josep Pla i Joan Coromines: una relació epistolar». En: Granell, Glòria; Pla, Xavier (eds.), Josep Pla, memòria i escriptura. Actes del col·loqui de l’any Pla. Universitat de Girona (octubre de 1997). Girona: Universitat de Girona, 2001, 164 pp. 79-100. (Diversitas; 25) [Cf. H61.]

~ 2002 ~

63. Fuster, Joan, Correspondència 5 (Francesc de Borja i Aina Moll, Joan Coromines, Josep Maria Llompart). Volum preparat per Josep Ferrer i Costa, Joan Pujadas i Marquès, Joan Ferrer i Costa. Barcelona: Universitat de València/3 i 4, 2002, 465 pp. [Cf. H64.]

64. Ferrer, Joan; Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines & Joan Fuster. Apèndix: Articles de Joan Fuster i Joan Coromines. Pròleg de Jaume Pérez Montaner. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2002, 180 pp. (Textos i Estudis; 4) [V. H31; cf. H63.]

65. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines & Carles Riba. Pròleg de Jaume Medina. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2002, 349 pp. (Textos i Estudis; 5) [V. H57.]

~ 2003 ~

66. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Pròleg de José M. Murià. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2003, 263 pp. (Textos i Estudis; 6) [V. E43, E45, H6, H7, H8, H11, H18; cf. H28.]

~ 2004 ~

67. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines & Joan Sales. Pròleg d’Albert Manent. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2004, 489 pp. (Textos i Estudis; 7) [V. H2; cf. H28.]

~ 2005 ~

68. Ferrer i Costa, Josep; Pujadas i Marquès, Joan, «Dues cartes inèdites de Joan Coromines a Pompeu Fabra». Revista de Catalunya. Nova etapa (Barcelona), n.o 208 (jul.-ag. 2005), pp. 120-134. [Cf. H58.]

69. «[Cartes de Joan Coromines a M. Sanchis Guarner]». En: Sanchis Guarner, Manuel, Lletres de resistència (1939-1981). Edició, selecció i notes de Santi Cortés. Catarroja/Barcelona: Afers, 2005, pp. 123-124, 184-185, 293-294. (Personatges; 7) [> H70, H73.]

70. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta. Pròleg d’Albert Manent. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2005, 381 pp. (Textos i Estudis; 8) [V. A6, H13, H14, H16, H69, J9.]

~ 2006 ~

71. Ferrer i Costa, Josep; Pujadas i Marquès, Joan, «Joan Coromines i el VII Congrés Internacional de Lingüística Romànica de Barcelona». Revista de Catalunya. Nova etapa (Barcelona), n.o 220 (set. 2006), pp. 53-71.

72. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Pere Coromines & Joan Coromines. Pròleg de Max Cahner. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2006, 982 pp. (Textos i Estudis; 9)

73. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines & Manuel Sanchis Guarner. Pròleg de Jaume Pérez Montaner. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2006, 394 pp. (Textos i Estudis; 10) [Cf. H69.]

74. Pascual, José Antonio; Pérez Pascual, José Ignacio (eds.), Epistolario Joan Coromines & Ramón Menéndez Pidal. Pròleg de Max Cahner. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2006, 392 pp. (Textos i Estudis; 11)

~ 2008 ~

75. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines & Lluís Nicolau d’Olwer. Pròleg de Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2008, 518 pp. (Textos i Estudis; 12)

76. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines & Francesc Cambó. La gènesi de la «Miscel·lània Fabra». Pròleg de Lluís Marquet. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2008, 548 pp. (Textos i Estudis; 13)

~ 2009 ~

77. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines & Josep M. Batista i Roca, Joan Triadú, Albert Manent i Max Cahner. Pròleg de Carles Duarte. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2009, 559 pp. (Textos i Estudis; 14)

~ 2010 ~

78. Ferrer, Josep; Pujadas, Joan (eds.), Epistolari Joan Coromines & Joseph Gulsoy. Pròleg de Joan Ferrer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2010, 800 pp. (Textos i Estudis; 15)