J. Entrevistes

Bibliografia de Joan Coromines

Josep Ferrer i Costa

Bibliografia completa de Joan Coromines

~ 1940 ~

1. [Redacción,] «Las acepciones de los vocablos “manantial” y “vertiente”. Sobre ello, emite su opinión el filólogo Juan Corominas: “Es americanismo ‘vertiente’ en el sentido de ‘ojo de agua’. La lengua científica debe evitar ese término”». La Libertad (Mendoza) (15-vi-1940).

~ 1962 ~

2. Pla, Josep, «Joan Coromines» En: Pla, Josep, Homenots. Vuitena sèrie. F. de B. Moll. J. Salvat-Papasseit. Joan Miquel. Joan Coromines. Jaume Vicens Vives. Barcelona: Selecta, 1962, pp. 127-163. (Obres Completes XXVII. Biblioteca Selecta; 322) [> J6, H61.]

~ 1963 ~

3. Pizà, Antonio, «El ilustre profesor y tratadista Juan Corominas ha recorrido Mallorca en busca de nombres. Sus investigaciones serán recogidas en su magna obra el “Onomasticon”». Baleares (Palma de Mallorca) (10-xii-1963), pp. 8 i 7.

~ 1964 ~

4. Permanyer, Lluís, «Joan Coromines, a través del cuestionario “Marcel Proust”». Destino. Segunda época (Barcelona), n.o 1.380 (18-i-1964), p. 36.
Disponible a  http://mdc2.cbuc.cat/u?/destino,142236

~ 1969 ~

5. Pla, Josep, «Ante la obra ingente de Joan Corominas». Destino. Segunda época (Barcelona), n.o 1.636 (8-ii-1969), pp. 8 i 9.
Disponible a http://mdc2.cbuc.cat/u?/destino,132270
i a http://mdc2.cbuc.cat/u?/destino,132271

~ 1970 ~

6. Pla, Josep, «Joan Coromines, filòleg, de la Universitat de Xicago (1905)». En: Pla, Josep, Homenots. Segona sèrie. Barcelona: Destino, 1970, pp. 257-293. (Obra Completa; XVI) [> H61; V. J2.]

7. Ramoneda Molins, J., «Joan Corominas: nieto intelectual de Ferdinand de Saussure». Tele-eXprés (Barcelona), n.o 1.798 (25-vi-1970), p. 21.

~ 1979 ~

8. Ramió i Diumenge, Narcís, «Joan Coromines. El primer volum del Diccionari etimològic passat l’estiu». Avui. Especial Sant Jordi (Barcelona), n.o 924 (22-iv-1979), p. 13.

~ 1985 ~

9. Partal, Vicent, «Sense Casacuberta, seríem al segle XIX». El Temps. Setmanari d’Informació General (València), II, n.o 38 (11-17-iii-1985), pp. 39-42. [> H70.]

10. Sanchis, V.; Pérez, F., «La batalla amb els diccionaris». El Temps. Setmanari d’Informació General (València), II, n.o 52 (17-23-vi-1985), pp. 46-49.

11. Tió, Pere, «Entrevista. Joan Coromines: ciutadà, patriota i intel·lectual». Avui. Avui del Diumenge (Barcelona), n.o 2.943 (10-xi-1985), pp. 4-5.

~ 1987 ~

12. Tió, Pere, «Joan Coromines i els seus amics». Avui (Barcelona), n.o 3.582 (25-x-1987), pp. 24-25.

~ 1989 ~

13. Nadal, Marta, «Converses literàries. Joan Coromines: Una vida al servei de la llengua». Serra d’Or (Barcelona), XXXI, n.o 355 (juny 1989), pp. 12-17 [436-441]. [> J15.]

~ 1990 ~

14. Mira, Joan F., «Document. Un dia amb Joan Coromines». El Temps. Setmanari d’Informació General (València), VII, n.o 309 (21-v-1990), pp. 118-127. [> J18.]

~ 1991 ~

15. Nadal, Marta, «Joan Coromines: Una vida al servei de la llengua». A: Nadal, Marta, Converses literàries. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991, pp. 105-115. (Biblioteca Serra d’Or; 103) [V. J13.]

~ 1994 ~

16. Piñol, Rosa Maria, «Entrevista a Joan Coromines, lingüista: “He dado 70 años a una misma obra y llegar a 89 es una ganga inesperada”». La Vanguardia (Barcelona), n.o 40.347 (27-III-1994), pp. 42-44. Consulteu el document

17. Solà, Joan; Tió, Pere, «Entrevista. Joan Coromines, lingüista: “La llengua catalana no està en perill”». Avui. Cultura i Espectacles (Barcelona), n.o 6.113 (29-x-1994), pp. B2-B3. [> L2.]

~ 1997 ~

18. Mira, Joan F., «Un dia amb Joan Coromines». El Temps. Setmanari d’Informació General (València), n.o 656 (13-i-1997), pp. 28-30. [V. J14.]

~ 2005 ~

19. Porcel, Baltasar, «Respostes de Joan Coromines a Baltasar Porcel». Serra d’Or (Barcelona), n.o 542 (febr. 2005), pp. 31-34 [111-114]. [> J20.]

20. Massot i Muntaner, Josep, «Apèndix [a: «Joan Coromines i Serra d’Or»]: Respostes de Joan Coromines a unes preguntes de Baltasar Porcel (1972)». En: Massot i Muntaner, Josep, Escriptors i erudits contemporanis. Cinquena sèrie. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005, pp. 209-220. [V. J19.]