A. Llibres de lingüística

Bibliografia de Joan Coromines

Josep Ferrer i Costa

Bibliografia completa de Joan Coromines

1. Corominas, Juan, Vocabulario aranés. Tesis doctoral. Barcelona: Imprenta de la Casa de la Caridad, 1931, xxiii + 118 pp. [> A11.]

2. Coromines, Joan, El que s’ha de saber de la llengua catalana. Palma de Mallorca: Moll, 1954, 144 pp. (Biblioteca Raixa; 1) (2.a ed., 1955, 141 pp.; 3.a ed., 1966; 4.a ed., 1970; 5.a ed., 1972; 6.a ed., 1976, 163 pp.; 7.a ed., 1978; 8.a ed., 1980; 9.a ed., 1982; 10.a ed., revisada i augmentada, 1992, 161 pp.) [> A5, E64; V. D1, D2, E39, E68, E70.]

3. Corominas, Joan, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos; Berna: A. Francke A. G., 1955-1957, 4 vol.: I (A-C), 1954, lxviii + 993 pp.; II (CH-K), 1955, 1.081 pp.; III (L-RE), 1956, 1.117 pp.; IV (RI-Z. Índices), 1957, 1.224 pp. (RI-Z, 1.092 pp. + Índices, pp. 1.093-1.217 + Fe de erratas, pp. 1.219-1.224), a 2 col. de 60 lín. (Biblioteca Románica Hispánica. V. Diccionarios Etimológicos) (1.a reimp., nov. 1970; 2.a reimp., maig 1974; 3.a reimp., març 1976) [> A9.]

4. Corominas, Joan, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos, maig 1961, 610 pp. (Biblioteca Románica Hispánica. V. Diccionarios; 2) (2.a ed., des. 1967, 627 pp.; 3.a ed., muy revisada y mejorada, jul. 1973, 627 pp.; 1.a reimp., oct. 1976; 2.a reimp., des. 1980; 3.a reimp., des. 1983; 4.a reimp., març 1987; 5.a reimp., 1991; 6.a reimp., 1994; 7.a reimp., 1996; 8.a reimp., 1997)

5. Coromines, Joan, Estudis de toponímia catalana. Barcelona: Barcino, 1965-1970, 2 vols.: I, 1965, 279 pp. (amb 6 mapes, 4 de plegats); II, 1970, 345 pp. (Biblioteca Filològica Barcino) [V. A2, B18, E28, E55, E58, E60, E61, E66, E68, E69, E70, E71, E77, E78, E80, E82, F16.]

6. Coromines, Joan, Lleures i converses d’un filòleg. Pròleg de Joan Sales. Barcelona: Club Editor, set. 1971, 446 pp. (El Pi de les Tres Branques; 2-3) (2.a ed., gen. 1974; 3.a ed., des. 1983; 4.a ed., nov. 1989; 5.a ed., 1997) [> E87, H70; V. B3, B4, E51, E56, E65, E76, F13, H9, H20.]

7. Corominas, Joan, Tópica Hespérica. Estudios sobre los antiguos dialectos, el substrato y la toponimia romances. Madrid: Gredos, 1972, 2 vols., 410 i 425 pp. (Biblioteca Románica Hispánica. II. Estudios y Ensayos; 169) [V. E21, E26, E27, E33, E34, E53, E54, E62, E67, E72, E73, E74, E81, E84, E93, F1, F2, F3, F6, F7, F9, F10, F11, F15, F19.]

8. Coromines, Joan, Entre dos llenguatges. Amb un pròleg de Max Cahner. Barcelona: Curial, 1976-1977, 3 vols.: I, 1976, xxiii + 240 pp. + 2 mapes plegats; II, 1976, 238 pp., i III, 1977, 308 pp. (Biblioteca de Cultura Catalana; 19, 20, 21) [V. B7, B8, B9, B11, E12, E14, E15, E16, E18, E52, E58, E75, E89, E92.]

9. Corominas, Joan, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Con la colaboración de José A. Pascual. Madrid: Gredos, 1980-1991, 6 vols.: I (A-CA), 1980, lxxv + 938 pp. (1.a reimp., 1984; 2.a reimp., 1987; 3.a reimp., 1991); II (CE-F), 1980, 985 pp. (1.a reimp., 1984; 2.a reimp., 1989; 3.a reimp., 1992; 4.a reimp., 1997); III (G-MA), 1980, 903 pp. (1.a reimp., 1985; 2.a reimp., 1989; 3.a reimp., 1992; 4.a reimp., 1997); IV (ME-RE), 1981, 907 pp. (1.a reimp., 1985; 2.a reimp., 1989; 3.a reimp., 1993; 4.a reimp., 1997); V (RI-X), 1983, 850 pp. (1.a reimp., 1986; 2.a reimp., 1991; 3.a reimp., 1997); VI (Y-Z. Índices), 1991, 1.047 pp. (Y-Z, pp. 7-144 + Índices, pp. 149-1.047), a 2 col. de 60 lín. (Biblioteca Románica Hispánica. V. Diccionarios; 7) [V. A3.]

10. Coromines, Joan, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Amb la col·laboració de Joseph Gulsoy i Max Cahner, i l’auxili tècnic de Carles Duarte i Àngel Satué. Barcelona: Curial/”la Caixa”, 1980-1991, 10 vols.: I (A-BL), febr. 1980, xlvii + 850 pp. (2.a ed., març 1980; 3.a ed., juny 1980; 4.a ed., abr. 1983; 5.a ed., set. 1988; 6.a ed., nov. 1991; 7.a ed., nov. 1995); II (BO-CU), maig 1981, 1.120 pp. (2.a ed., juny 1981; 3.a ed., abr. 1983; 4.a ed., set. 1986; 5.a ed., abr. 1990; 6.a ed., abr. 1992); III (D-FI), nov. 1982, 1.054 pp. (2.a ed., des. 1982; 3.a ed., febr. 1985; 4.a ed., juny 1989; 5.a ed., des. 1991; 6.a ed., oct. 1995); IV (FL-LI), març 1984, 962 pp. (2.a ed., abr. 1984; 3.a ed., set. 1986; 4.a ed., des. 1990; 5.a ed., abr. 1993); V (LL-NY), febr. 1985, 996 pp. (2.a ed., març 1985; 3.a ed., abr. 1990; 4.a ed., maig 1993); VI (O-QU), jul. 1986, 977 pp. (2.a ed., set. 1986; 3.a ed., des. 1990; 4.a ed., gen. 1995); VII (R-SOF), jul. 1987, 1.007 pp. (2.a ed., set. 1987; 3.a ed., nov. 1991; 4.a ed., oct. 1996); VIII (SOG-UX), oct. 1988, 1.000 pp. (2.a ed., nov. 1988; 3.a ed., març 1992); IX (V-ZUM), març 1991, 623 pp. (2.a ed., abr. 1991; 3.a ed., gen. 1995); X (Suplement [per Joan Coromines] i Índex [per Joan Ferrer, Josep Ferrer i Joan Pujadas]), des. 2001, vi + 966 pp., a 2 col. de 60 lín. [V. H24.]

11. Coromines, Joan, El parlar de la Vall d’Aran. Gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó. Barcelona: Curial, 1990, 773 pp. (Gramàtica, pp. 13-258 + Diccionari, pp. 261-756, a 2 col. de 60 lín. + Apèndix, pp. 759-770) (2.a ed., des. 1991) [V. A1.]

12. Coromines, Joan, Onomasticon Cataloniæ. Barcelona: Curial/”la Caixa”, 1989-1997 [1998], 8 vols.: I: Toponímia antiga de les Illes Balears. Per Joan Coromines i J[osep] Mascaró Passarius, 1989, xiii + 314 pp.; [a partir del vol. II, amb aquesta portada:] Onomasticon Cataloniæ. Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana [n.o vol.] Obra fundada per Josep M. de Casacuberta. Amb la col·laboració de Max Cahner, Joan Ferrer, Josep Giner, Joseph Gulsoy, Josep Mascaró, Philip D. Rasico i Xavier Terrado: II: (A-BE), 1994, i + 502 pp.; III (BI-C), març 1995, 490 pp.; IV (D-J), nov. 1995, 488 pp.; V (L-N), nov. 1996, 488 pp.; VI (O-SAI), 1996 [1997], 475 pp.; VII (SAL-VE), 1997, 471 pp.; VIII (VI-Z. Índex [per Joan Ferrer, Josep Ferrer y Joan Pujadas]), 1997 [1998], 471 pp. (VI-Z, pp. 7-161 + Índex, pp. 163-471), a 2 col. de 60 lín. (A-G, R-T) i a 2 col. de 56 lín. (H-Q, U-Z). [V. E55, E77.]