L. Miscel·lànies

Bibliografia de Joan Coromines

Josep Ferrer i Costa

Bibliografia completa de Joan Coromines

1. Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989. Barcelona: Anthropos/Ministerio de Cultura, 1990, 142 pp. (Ámbitos Literarios. Premios Nacionales de las Letras Españolas; 6)

2. Ferrer i Costa, Josep; Pujadas i Marquès, Joan (eds.), Joan Coromines, 90 anys. 3.a ed. Barcelona: Ajuntament de Pineda de Mar/Curial, oct. 1995, 173 pp. [V. H26, H35, H36, H37, H43, H44, J17.]

3. Ferrer i Costa, Josep; Pujadas i Marquès, Joan (eds.), Àlbum Joan Coromines. Amb la col·laboració de Carles Duarte i Àlvar Maduell. Barcelona: Ajuntament de Pineda de Mar/Curial, 1997, 408 pp.

4. Solà, Joan (ed.), L’obra de Joan Coromines. Cicle d’estudi i homenatge. Amb la col·laboració de Narcís Garolera, Ernest Rusinés i Antoni Tobella. Barcelona: Fundació Caixa Sabadell, 1999, 313 pp. (Aula de Ciència i Cultura; 4)

5. Badia i Margarit, Antoni Maria (ed.), Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva naixença. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2006, 171 pp. (Biblioteca Filològica; 57)

6. Casanova i Herrero, Emili; Terrado i Pablo, Xavier (eds.), Studia in honorem Joan Coromines. Lleida: Pagès Editor, 2007.