C. Traduccions

Bibliografia de Joan Coromines

Josep Ferrer i Costa

Bibliografia completa de Joan Coromines

a. del llatí

1. Terenci Àfer, Publi, Comèdies. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1936-1960, 4 vols.: I: Àndria. El botxí de si mateix. Text revisat pel Dr. Joan Coromines. Introducció i versió del Dr. Pere Coromines, 1936, xliv + 150 + 150 pp.; II: L’eunuc. Text revisat del Dr. Joan Coromines i versió del Dr. Pere Coromines, 1956, 95 + 95 pp.; III: Formió. Text revisat i traducció del Dr. Joan Coromines en col·laboració amb el Dr. Pere Coromines, 1958, 84 + 84 pp.; IV: La sogra. Els germans. Text revisat i traducció del Dr. Joan Coromines, 1960, 136 + 136 pp. [V. G1.]

2. Coromines, Joan (†), «La traducció inèdita en vers de Joan Coromines de la “Bucòlica” primera de Virgili» [per Josep Ferrer i Costa i Joan Pujadas i Marquès]. Revista de Catalunya. Nova etapa (Barcelona), n.o 204 (març 2005), pp. 87-93.

b. del sànscrit

3. Kalidassa, Vikramórvaçi o Úrvaçi donada en premi de l’heroisme. Drama en cinc actes traduït de l’original hindú per Pere Coromines i Joan Coromines. Palma de Mallorca: Moll, 1970, 122 pp. (Biblioteca Raixa; 81) [V. G6.]

c. de l’alemany

4. Hofmann, Johann Baptist, El latín familiar. Traducido y anotado por Juan Corominas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Antonio de Nebrija, 1958, xix + 288 pp. (Manuales y Anejos de «Emérita»; 16)

5. Ferrer, Joan, «En memòria “Sobre l’elocució catalana en el teatre i la recitació” de Joan Coromines». Els Quaderns del Nacional (Barcelona), n.o 1 (set. 1997), pp. 9-18. [Conté la traducció de Joan Coromines de la Cançó de Mignon, de Goethe.] [Cf. E76.]