Patronat

La Fundació Pere Coromines és regida per un Patronat integrat per les persones següents:

Sr. Carles Duarte i Montserrat, president
Sr. Joan Manuel Tresserras i Gajo, patró
Sr. Jordi Manent i Tomàs, patró
Sra. Montserrat Garrido i Romera, alcaldessa, patrona en representació de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
Sr. Jordi Foz i Dalmau, patró en representació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Sr. Carles Mundó i Blanch, secretari no patró

Sr. Josep Ferrer i Costa, director