Bibliografia de Pere Coromines

Novel·les

Sindulf. Novel·la original inèdita. Barcelona: L’Avenç, 1925, 63 pp. (La Novel·la d’Ara; 125)

Les dites i facècies de l’estrenu filantrop En Tomàs de Bajalta. Llibre primer. Silèn. Barcelona: Catalònia, 1925, xvi + 262 pp. (Biblioteca Catalònia; 4)

Les dites i facècies de l’estrenu filàntrop En Tomàs de Bajalta. Llibre segon. Pigmalió. Barcelona: Catalònia, 1928, 294 pp.

Les dites i facècies de l’estrenu filàntrop En Tomàs de Bajalta. Llibre tercer. Prometeu. Barcelona: Catalònia, 1934, 262 pp.

Les llàgrimes de Sant Llorenç. Barcelona: Antoni López, 1929, 327 pp.

Pina, la italiana del dancing. Badalona: Proa, 1933, 202 pp. (A Tot Vent; 61)

Narrativa

A recés dels tamarius. Contes i novel·les. Barcelona: Altés, 1925, 247 pp.

La mort d’En Joan Apòstol. Barcelona: Antoni López, 1928, 218 pp. [Conté: La mort d’en Joan Apòstol (pp. 37-92), Reus est mortis (pp. 93-129) i L’Avi dels Mussols (pp. 131-218).]

El perfecte dandi i altres escrits. Buenos Aires: Agrupació d’Ajut a la Cultura Catalana, 1940, 183 pp. (Edicions de la Revista Catalunya; 3) [Conté: El perfecte dandi (pp. 13-25), La Rambla (pp. 29-77), La batalla de Mont- roig (pp. 81-86), Xènies en el centenari de Frederic Soler (Serafí Pitarra), fundador del teatre català (pp. 89-120), Meditació en les tenebres (pp. 123- 129) i Fragments del Diari de la diàspora (pp. 133-183).]

Assaig

Les presons imaginàries. 2a ed. Barcelona: Selecta, 1965, 204 pp. (Biblioteca Selecta; 377) [1a ed.: Barcelona: L’Avenç, 1899, xx + 242 pp.]

La vida austera. 3a ed. Barcelona: L’Avenç, 1911, 377 pp. [1a ed.: 1908; 2a ed.: 1909.]

Les mancomunitats al Congrés Espanyol. Barcelona: El Gall, 1912, 31 pp. [Conferència feta a la Sala Imperi el 14-vii-1912.]

Estudis sobre’l pensament filosòfich dels jueus espanyols a l’Edat Mitja. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1913, 39 pp. [Extret dels Arxius de l’Institut de Ciències, any i, nos2 i 3.]

Per l’amor de la França. Amb les versions castellana i francesa. Barcelona: L’Avenç, 1914, 28 pp. [Article publicat en El Poble Català, 13-ix-1914.]

Les gràcies de l’Empordà. Poema en prosa amb quatre dibuixos inèdits de Salvador Dalí. 2a ed. facsímil. Barcelona: Parsifal, 1994, 114 pp. [1a ed.: Barcelona: Francesc X. Altés, [1919], 114 pp.]

Cartes d’un visionari. Barcelona: Antoni[i] López, 1921, 297 pp.

La sobirania de les persones polítiques. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1921, 64 pp.

Jardins de Sant Pol. 2a ed. Barcelona: Joan Sallent, 1927, 218 pp. [1a ed.: Barcelona: Joan Sallent, 1927.]

Xènies abans d’una representació de «Fructidor». [Barcelona]: Segimon Rovira, 1928, 14 pp + 1 làm.

[Coromines, Pere], Ateneu Barcelonès. Discursos inaugurals 1928-29 i 1929-30, Barcelona, [s. l.], 1929, 76 pp. [Conté: L’esperit de finesa, discurs llegit en la sessió inaugural del curs acadèmic 1928-1929, celebrada el 30-x-1928 (pp. 7- 41), i Una revisió de valors del dinovè segle, discurs llegit en la sessió inaugural del curs acadèmic 1929-1930, celebrada el 28-x-1929 (pp. 42-76).]

Revisió de valors del segle dinou (i quatre assaigs més). Barcelona: Catalònia, 1930, 198 pp.[Conté: Història d’aquest llibre (pp. 9-39), Renovació de valors del segle xix (pp. 43-94), Estudis carlins (pp. 97-114), Les dones belles (pp. 117-125), L’esperit de finesa (pp. 129-187) i L’individualisme català (pp. 191-198).]

Apologia de Barcelona. El que hem de fer de la ciutat, Barcelona, Círcol Artístic, 1931, 39 pp. [Primera conferència del cicle organitzada pel Círcol Artístic, amb motiu del concurs Barcelona vista pels seus artistes.]

Elogi del paisatge català. Barcelona: La Revista, 1932, 29 pp. (Publicacions de «La Revista»; 105) [Parlament presidencial als Jocs Florals de Girona de 1931.]

Interpretació del vuitcents català. Barcelona: Altés, 1933, 88 pp. (Publicacions de «La Revista»; 114)

Les gràcies de l’Empordà i Jardins de Sant Pol. Barcelona: Selecta, 1951, 233 pp. (Biblioteca Selecta; 87) [Conté: Les Gràcies de l’Empordà (pp. 13-86) i Jardins de Sant Pol (pp. 91-233).]

Vida d’En Pep de la Tenora (Pep Ventura). Barcelona: Barcino, 1953, 90 pp. (Biblioteca Folklòrica Barcino; 8)

Apologia de Barcelona i altres escrits. Edició a cura d’Àngel Duarte. Introducció de Josep Benet. Barcelona: La Magrana, 1989, 217 pp. (Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català; 23)

La mort austera. Pròleg de Carles Duarte. Barcelona: A Contra Vent, 2010, 136 pp. (Abans d’Ara; 14)

Poesia

Les hores d’amor serenes. Barcelona: L’Avenç, 1912, 190 pp.

Elegia de València. [París: Imprimerie Vuibert], 1938, [8 pp.].

Les termes de Meleagros: Florilegium diversorum epigrammatum cum versione sycophantæ. Barcelona: Casa del Llibre, 1966, 147 pp.

Teatre

Putxinel·lis (teatre). Barcelona: Altés, 1927, 249 pp. [Conté: L’amor traïdor, pp. 9-139, i De plaer no n’hi ha mai prou, pp. 141-249.]

Diaris

Diaris i records. Edició a cura de Max Cahner i Joan Coromines. Barcelona: Curial, 1974-1975, 3 vols.: i: Els anys de joventut i el procés de Montjuïc, 1974, 376 pp.; ii: De la Solidaritat al 14 d’abril, 1974, 521 pp.; iii: La República i la guerra civil, 1975, 382 pp. (La Mata de Jonc; 3, 4, 5)

Epistolari

Del meu comerç amb En Joan Maragall. Barcelona: Altés, 1935, 114 pp. (Publicacions de «La Revista»; 133)

Epistolari Pere Coromines & Joan Coromines. Edició a cura de Josep Ferrer i Joan Pujadas. Pròleg de Max Cahner. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2006, 982 pp. (Textos i Estudis; 9)

Obra en castellà

Método para elevar las pensiones. Barcelona: L’Amich del Poble Catalá, 1914, 236 pp.

Las zonas neutrales como instrumento de la economía nacional, Madrid, Imprenta Clásica Española, 1915, 59 pp. [Conferència donada a l’Ateneo Científico Literario y Artístico de Madrid, el 19-i-1915, publicada per l’Ajuntament de Barcelona.]

El sentimiento de la riqueza en Castilla. Conferencias dadas en la Residencia de Estudiantes los días 24, 26 y 28 de marzo de 1917. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1917, 251 pp. (Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Serie ii; 12) [Conté: Sobre algunas ideas jurídicas en los Cantares del Mio Cid (pp. 21-60), El sentimiento de la riqueza en Castilla (pp. 61-219) i Paralipómena (pp. 223-251).]

Por Castilla adentro. Ensayos, Madrid, Mundo Latino, 1930, 232 pp. [Conté: Por Castilla adentro (pp. 17-71), La guerra nacionalista de las comunidades de Castilla (pp. 75-113), El concepto de la unidad política en la monarquía leonesa (pp. 117-160) i El sentimiento de la realidad en los libros de caballerías (pp. 163-226).]

El sentimiento de la riqueza en Castilla. Por Castilla adentro. Nota preliminar de F. S. R. Madrid: Aguilar, 1951, 479 pp. (Colección Crisol; 315)

Por Castilla adentro. Prólogo de Juan Riera. Valladolid: Ámbito, 1998, 190 pp. (Ámbito Castilla y León; 45)

Obra en francès

La Banque et la Monnaie. Barcelona: Imprimerie Moderne de Guinart et Pujolar, 1915, 26 pp. [Conferència feta en el VIII Curs Internacional d’Expansió Comercial, Barcelona, 1914.]

Obra completa

Obres completes. Recopilació i notes de Joan Coromines. Pròleg de Domènec Guansé. Barcelona: Selecta, 1972, 1.728 pp. (Biblioteca Perenne; 27)

Obra completa en castellano. Recopilació i notes de Joan Coromines. Madrid: Gredos, 1975, 640 pp.

Traduccions

Terenci Àfer, Publi, Comèdies. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1936-1960, 4 vols.: i: Àndria. El botxí de si mateix. Text revisat pel Dr. Joan Coromines. Introducció i versió del Dr. Pere Coromines, 1936, xliv + 150 + 150 pp.; ii: L’eunuc. Text revisat del Dr. Joan Coromines i versió del Dr. Pere Coromines, 1956, 95 + 95 pp.; iii: Formió. Text revisat i traducció del Dr. Joan Coromines en col·laboració amb el Dr. Pere Coromines, 1958, 84 + 84 pp.; iv: La sogra. Els germans. Text revisat i traducció del Dr. Joan Coromines, 1960, 136 + 136 pp.]

Kalidassa, Vikramórvaçi o Úrvaçi donada en premi de l’heroisme: drama en cinc actes. Traduït de l’original hindú per Pere Coromines i Joan Coromines. Palma de Mallorca: Moll, 1970, 122 pp. (Raixa; 81)

Traduccions al castellà

Las prisiones imaginarias. Madrid: [s. n.], 1900, 217 pp.

La vida austera. Traducción de Gregorio Martínez Sierra. Madrid: Renacimiento, 1916, 415 pp.

Traduccions al francès

La Vie austère. Traduit du catalan par Charles Romeu, avocat, viguier d’Andorre. Paris: Librairie Félix Alcan, 1923, 334 pp.

Traduccions a l’italià

La vita austera. Versione autorizzata di Alfredo Giannini, Firenze, Società Anonima Editrice «La Voce», 1925, 297 pp.