«Notes biogràfiques i bibliogràfiques sobre Pere Coromines», per Joan Coromines

«Notes biogràfiques i bibliogràfiques sobre Pere Coromines», per Joan Coromines