Publicacions

Actualment la Fundació Pere Coromines (FPC) té en marxa dues col·leccions de publicacions: la col·lecció «Textos i Estudis» i la «Biblioteca de Ciències Humanes».

La col·lecció «Textos i Estudis» acull, de moment, el projecte d’edició de l’Epistolari Joan Coromines (EJC), que és previst que tingui uns vint-i-cinc volums. L’edició de l’Epistolari Joan Coromines (EJC) respon al convenciment de la importància d’aquests epistolaris per a la història, si més no cultural, de Catalunya, importància que rau en el fet que el nostre país va estar emmordassat i emmanillat durant quaranta anys per culpa de la dictadura franquista, fet que va fer que, durant aquest període, la realitat d’aquest país no sortís en els diaris. La recuperació d’aquest passat, d’aquesta memòria històrica, per mitjà de la comunicació epistolar dels caps de brot, de les elits intel·lectuals catalanes, esdevé en determinats aspectes imprescindible. Els epistolaris d’aquesta època, com els de Joan Coromines, són materials preciosos que contenen informació necessària per reblir els forats que la nostra realitat ha deixat en la nostra història. També cal destacar el fet que molt sovint els interlocutors d’aquests reculls epistolars són persones d’una alta qualitat humana i moral, amb un ús de la llengua exemplar, modèlic. Totes aquestes característiques fan dels epistolaris de la nostra intelligencija del segle passat, dels quals formen part els volums de la correspondència de Joan Coromines, una perla preciosa que la Fundació Pere Coromines creu que cal preservar i donar a conèixer.

«Textos i Estudis»

El projecte d’edició de l’Epistolari Joan Coromines (EJC) es va iniciar l’any 1998, dins la col·lecció «Textos i Estudis», creada expressament per a l’ocasió, a un ritme d’edició aproximat de dos volums l’any.

Cada volum s’obre amb un pròleg encarregat a una persona de prestigi reconegut en els temes que versen els epistolaris. D’aquesta manera, persones de la talla d’Aina Moll, Marina Gustà, Jaume Medina, Jaume Pérez Montaner, José M. Murià, Manuel Castellet o Albert Manent han prologat els diversos volums apareguts fins ara. Tots seguit es transcriuen els textos aplegats, anotats convenientment. El volum es clou amb els preceptius índexs de mots i de noms i tot plegat és embolicat amb unes cobertes dissenyades expressament per l’artista Perejaume.

Així, tot just un any després de la mort del nostre filòleg, la publicació de la relació epistolar mantinguda amb el seu Mestre, Pompeu Fabra, impulsor de la codificació ortogràfica i gramatical de la llengua catalana, obria aquesta col·lecció i aquest ambiciós projecte editorial. No és gratuït l’inici de la publicació de l’Epistolari Joan Coromines amb el recull i la publicació de la correspondència de Coromines amb Fabra, sinó que explicita la voluntat de remarcar la relació especial de Mestre i Deixeble establerta entre ells dos.

Els volums publicats després contenen la relació epistolar de Joan Coromines amb el filòleg illenc més important del seu temps, Francesc de B. Moll, amb l’escriptor Josep Pla i l’assagista valencià Joan Fuster. El volum cinquè aplegava l’epistolari de Joan Coromines amb el poeta i escriptor Carles Riba, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i figura de referència en la Catalunya postfranquista per la defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalana. A continuació es publicà el volum que contenia la relació amb Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer, dramaturg i pare de l’escriptor Avel·lí Artís-Gener, Tísner, representants de l’exili català. Tot seguit aparegueren els volums que recollien el centenar llarg de cartes que durant gairebé quaranta anys es van intercanviar el nostre filòleg amb l’escriptor i editor Joan Sales, la correspondència intercanviada amb el filòleg valencià més important del seu temps, Manuel Sanchis Guarner, l’extensa relació mantinguda amb el seu pare, Don Pere Coromines, i l’epistolari mantingut amb el prestigiós editor i amic Josep M. de Casacuberta. També hi ha publicada la relació epistolar de Joan Coromines amb el seu mestre Don Ramón Menéndez Pidal.

Els volums projectats reuniran la correspondència que Joan Coromines va mantenir amb intel·lectuals de la talla de Lluís Nicolau d’Olwer, Jordi Rubió, Pere Bohigas i Pere Bosch i Gimpera, entre d’altres, així com amb els col·legues bascos Antonio Tovar, Koldo Mitxelena i Luís Agut i els col·legues castellans exiliats a Amèrica, Tomás Navarro Tomás i Américo Castro, entre d’altres.

«Biblioteca de Ciències Humanes»

La «Biblioteca de Ciències Humanes» reuneix els volums publicats per la Fundació Pere Coromines (FPC) vinculats amb alguns dels altres objectius de la institució.