Altres publicacions

Joan Coromines, 90 anys
Joan Coromines, 90 anys.
A cura de Josep Ferrer i Costa i Joan Pujadas i Marquès.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament / Ajuntament de Pineda de Mar / Curial Edicions Catalanes, 1995, 177 pp.
Format: 21 x 15,5 cm
ISBN: 84-7256-901-2

Àlbum Joan Coromines
Àlbum Joan Coromines.
A cura de Josep Ferrer i Costa i Joan Pujadas i Marquès.
Amb la col·laboració de Carles Duarte i Àlvar Maduell.
Barcelona: Ajuntament de Pineda de Mar/Curial Edicions Catalanes, 1997, 408 pp.
Coberta: Perejaume (Orella de Joan Coromines, 1996)
Format: 21 x 15,5 cm
ISBN: 84-7256-853-9

Centenari Joan Coromines
Centenari Joan Coromines (Barcelona, 1905-Pineda de Mar, 1997).
A cura de Josep Ferrer i Joan Pujadas.
Pineda de Mar: Any Coromines, 2005, 52 pp. (2.a ed. 2006)
Format: 21 x 15,5 cm

Centenary Joan Coromines
Centenary Joan Coromines (Barcelona, 1905-Pineda de Mar, 1997).
A cura de Josep Ferrer i Joan Pujadas.
Pineda de Mar: Any Coromines, 2006, 52 pp.
Format: 21 x 15,5 cm

Joan Coromines, llengua i país
Joan Coromines, llengua i país. Inauguració de la Fundació Pere Coromines pel Molt Honorable Senyor Pasqual Maragall i Mira, president de la Generalitat de Catalunya.
A cura de Josep Ferrer i Joan Pujadas.
Sant Pol de Mar: Fundació Pere Coromines, 2006, 52 pp.
Dibuix coberta: Josep Perpinyà (2006)
Format: 21 x 15 cm

Coromines, Joan. Una vida per a les llengües
Joan Coromines. Una vida per a les llengües.
A cura de Josep Ferrer, Maria Fradera i Anna Roig.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2006, 142 pp.
Format: 21 x 15 cm

Col·lecció Autors Catalans Antics

Viatge a l’Infern d’En Pere Porter
Anònim. Viatge a l’Infern d’En Pere Porter. Entre la realitat i la ficció.
Introducció, edició i notes a cura de Josep Maria Pons i Guri.
Barcelona: Fundació Pere Coromines, 1999, 169 pp. (Autors Catalans Antics, 12)
Format: 23 x 16 cm
ISBN: 84-7256-874-1

Eura, Agustí. Obra poètica i altres textos
Eura, Agustí. Obra poètica i altres textos.
Edició crítica de Pep Valsalobre.
Pròleg d’Albert Rossich.
Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2002, 728 pp. (Autors Catalans Antics, 13)
Format: 23 x 16 cm
ISBN: 84-7256-802-4

Simon i Tarrés, Antoni. Cròniques de la Guerra dels Segadors.
Cròniques de la Guerra dels Segadors.
A cura d’Antoni Simon i Tarrés.
Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2003, 348 pp. (Autors Catalans Antics, 14)
Format: 23 x 16 cm
ISBN: 84-7256-808-3


Serra i Postius, Pere. Lo perquè de Barcelona y memòrias de sas antiguedats.
A cura de Joan Tres i Arnal.
Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2006, 196 pp. (Autors Catalans Antics, 15)
Format: 23 x 16 cm
ISBN: 84-7256-820-2


Fontanella, Francesc. Panegíric a la mort de Pau Claris.
A cura de Montserrat Clarasó i Maria-Mercè Miró.
Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2008, 195 pp. (Autors Catalans Antics, 16)
Format: 23 x 16 cm
ISBN: 978-84-7256-773-3