Biblioteca de Ciències Humanes

Genís i Bech, Salvador. En defensa de l’ensenyament en català. Articles pedagògics i altres escrits
Genís i Bech, Salvador.En defensa de l’ensenyament en català. Articles pedagògics i altres escrits.
Recull, prefaci, edició i notes de Josep Ferrer Costa i Joan Pujadas Marquès.
Pròleg de Joan Ferrer.
Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2000, 557 pp.
(Biblioteca de Ciències Humanes, 1)
Dibuix coberta: Josep Perpinyà i Citoler (2000)
Format: 23 x 16 cm
ISBN: 84-7256-784-2

Riera i Llorca, Vicenç. Cròniques americanes. Articles publicats en les revistes de l’exili
Riera i Llorca, Vicenç. Cròniques americanes. Articles publicats en les revistes de l’exili.
Recull, prefaci i edició de Josep Ferrer Costa i Joan Pujadas Marquès.
Pròleg d’Albert Manent.
Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2003, 447 pp.
(Biblioteca de Ciències Humanes, 2)
Dibuix coberta: Josep Perpinyà i Citoler (2003)
Format: 23 x 16 cm
ISBN: 84-7256-804-0

Llorens, Sara. Epistolari (1901-1954)
Llorens, Sara. Epistolari (1901-1954).
Recull, prefaci, notes i edició de Joan Pujadas i Marquès.
Pròleg de Josep Ferrer i Costa.
Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2004, 549 pp.
(Biblioteca de Ciències Humanes, 3)
Dibuix coberta: Josep Perpinyà i Citoler (2004)
Format: 23 x 16 cm
ISBN: 84-7256-811-3

Lletres de l’exili. Epistolari Manuel Serra i Moret & Pere Foix (1940-1963)
Lletres de l’exili. Epistolari Manuel Serra i Moret & Pere Foix (1940-1963).
Prefaci, notes i edició de Joan Pujadas.
Pròleg de Joaquim Ferrer.
Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2007, 694 pp.
(Biblioteca de Ciències Humanes, 4)
Dibuixos coberta: Josep Perpinyà i Citoler (2007)
Format: 23 x 16 cm
ISBN: 978-84-725677-2-6

Serra i Moret, Manuel. Epistolari familiar (1901-1963)
Serra i Moret, Manuel. Epistolari familiar (1901-1963).
Prefaci, notes i edició de Joan Pujadas.
Pròleg d’Isidre Molas.
Barcelona: Ajuntament de Pineda de Mar/Fundació Pere Coromines, 2010, 430 pp.
(Biblioteca de Ciències Humanes, 5)
Dibuixos coberta: Josep Perpinyà i Citoler (2009)
Format: 23 x 16 cm
ISBN: 978-84-725676-4-1